אנו משיקים לוח דרושים לשעת החירום,

וקוראים לכל עובדת סוציאלית ועובד סוציאלי באשר הם,

אשר יכולים כעת להיכנס לשוק התעסוקה הציבורי,

למצוא את מקומם ולקחת חלק בתפקידים בשכר המוצעים.

בעמוד זו יפורסמו משרות לתקופת החירום לצד משרות שפתוחות גם בתקופת השגרה.

 

לדיווח על תקלות בהעלאת מודעות ללוח, אנא שלחו מייל לכתובת aguda@socialwork.org.il

 

הרשות לשיקום האסיר06-02-2024
מפקח איזוק אלקטרוני- צפון

מספר מכרז: 662022 שם התפקיד: מפקח איזוק אלקטרוני

מיקום התפקיד במבנה הארגוני: כפיפות למנהל המחוז הנחיה מקצועית: מנהלת שירות קטן, אבחון ושיקום בקהילה

מקום העבודה: מחוז צפון

תנאי העסקה: מתח דרגות 38-40 בדירוג מח"ר חלקיות משרה: 50 אחוז משרה

מהות התפקיד
ריכוז ופיקוח על אסירים בתוכניות שיקום הכוללות איזוק אלקטרוני ; משימות הכנת התשתית לקראת שחרור עבור אסיר בתוכנית פיקוח של איזוק אלקטרוני , לרבות אחריות ותיאום של איזוק מול מנהלת הפיקוח האלקטרוני עם שחרורו של האסיר מבית הכלא; אחריות למעקב יומי אחר דיווחי חיוויים המתקבלים על ידי מנהלת הפיקוח האלקטרוני ותיעוד הטיפול בהם; ניהול מסד נתונים שוטף של אסירים בפיקוח אלקטרוני; דיווח שוטף ליועץ שיקום מחוזי על התנהלות האסיר בתוכנית הפיקוח האלקטרוני; ביקור בית עם שחרור האסיר לצורך בדיקת התאמת סביבת המגורים הנדרשת ליישום תוכנית בפיקוח איזוק אלקטרוני, בהתאם להנחיית הממונה; אחריות לטיפול מידי באירועים והפרות באיזוק בהתאם לנהלי העבודה, ובשעות עבודה לא שגרתיות; קיום מפגשי עבודה שוטפים עם קצין פקא"ל אזורי מטעם יחידת פקא"ל שב"ס. השתתפות בפורומים מקצועיים ברשות בתחום פיקוח אלקטרוני; משימות נוספות בתחום העיסוק בהתאם לצורך; ממשקים פנימיים רכזים ברשות , מפקחי שיקום מחוזיים, רכזים אזוריים, מפקחי מפקח מחוזי מרכזי ועדות שחרורים. ממשקים חיצוניים ועדות שחרורים, שב"ס, עו"ס בקהילה, משפחת האסיר המשוחרר, קצין פקא"ל , מנהלת הפיקוח האלקטרוני.

דרישות התפקיד
ניסיון והשכלה עובד בעל השכלה אקדמית במדעי החברה ו/או מדעי ההתנהגות ניסיון קודם של שנתיים לפחות בתחום עבודה מול גורמי שירות בקהילה ומוסדות ציבוריים - חובה עדיפות לבעלי ניסיון בפיקוח ועבודה עם אוכ' תקון - יתרון עובד בעל תואר שני נדרש לשנת ניסיון כנ"ל; במכרז פנימי: עובד ללא השכלה אקדמית ניסיון קודם של 3 שנים עם מול גורמי שירות בקהילה ומוסדות ציבוריים - חובה כישורים ויכולות נדרשות בעל זיקה אלקטרונית; אחריות לתוצאות; גישה טיפולית ושרירותית; יכולת עבודה בצוות; יחסי אנוש טובים; רישיונות והיתרים רלוונטיים רישיון נהיגה שפות עברית ברמה גבוה אנגלית ברמה טובה שפות נוספות - ערבית, רוסית, אמהרית - יתרון מגורים במרחב הגיאוגרפי של המחוז - יתרון התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

___________________________________________________________________________________________

הערות: מקום עבודתו הקבוע של העובד יקבע עם קליטתו של העובד לתפקיד במשרדי הרשות במחוז צפון. תינתן עדיפות למועמדים כשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים בהגדרה של אדם עם מוגבלות 35.221 לתקשי"ר. מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר. מועמדים למשרה זו עשויים להידרש להיבחן לעבור במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים ע"י מרכז הערכה וכחלק מעמידה בתנאי הסף. במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו הבקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות כמבוטלת. יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה ומסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים.

המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז: יום ה', 29 בפברואר 2024, כ' באדר תשפ"ד

הרשות לשיקום האסיר06-02-2024
מילוי מקום מפקח שיקום מחוזי - מרכז

שם התפקיד מילוי מקום מפקח שיקום מחוזי

מיקום התפקיד במבנה הארגוני: למנהל המרחב

מקום העבודה: מחוז מרכז

תנאי העסקה: רמה ניהולית 3 בדירוג העובדים הסוציאליים חלקיות משרה: 100% משרה

מהות התפקיד
אחראי לתהליך שיקום אסירים משוחררים ומהווה גורם מקשר בין בית הכלא לקהילה. משימות ניהוליות ומקצועיות מטמיע מדיניות הרשות בתחום השיקום; מתכנן ומנהל פרויקטים ושירותים כגון: פרויקטים למשפחת האסיר, פרויקטים לאסיר המשוחרר, תוכנית פר"ח לילדי אסירים ; אחראי להקמת עמותות לשיקום האסיר יחד עם מנהל המחוז; אחראי להכנת תוכנית עבודה שנתית מתוקצבת; אחראי לגיוס משאבים בקהילה לצורכי שיקום האסיר; אחראי לגיוס מתנדבים; חונך ומנחה את רכזי השיקום במהלך תוכנית השיקום; מאבחן התאמת האסיר לתוכנית "קשר מחייב"; אחראי ליצירת קשר עם גורמי הרווחה לצורך המשך טיפול באסיר המשוחרר; אחראי להפצת דוחות סוציאליים וסיכומי הועדות לצורך הכנת תוכנית השיקום; מקיים סדנאות לאסירים לקראת שחרורם; אחראי להגברת מודעות לחשיבות שיקומם של אסירים משוחררים, ימי קהילה וכו'; אחראי להגשת טופס מעקב והתקדמות האסיר בתהליך השיקום למנהל המחוז; ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה; ממשקים פנימיים רכז ועדת שחרורים, מפקחי תעסוקה, רכז פיקוח אלקטרוני, מנהלי הוסטל. ממשקים חיצוניים ועדת שחרורים, שב"ס, רשויות מקומיות, משרד הרווחה, פרקליטות מחוז, סנגוריה ציבורית במחוז, לשכת התעסוקה, ביטוח לאומי, מעסיקים וגורמים נוספים בקהילה. כפיפים ישירים רכזי שיקום אזוריים כפיפים עקיפים רכזי שיקום האסיר בקהילה (עובדי הרשות המקומית) - הנחיה והדרכה מקצועית

דרישות התפקיד
השכלה תואר ראשון בעבודה סוציאלית - חובה תואר שני - בעבודה סוציאלית ו/או בקרימינולוגיה ו/או במדעי המדינה - יתרון ניסיון בעבודה ניסיון קודם של שנתיים לפחות בניהול ו/או הנחיה ו/או הדרכה של עובדים בתחום העבודה הסוציאלי ו/או ניסיון בעבודה עם אוכלוסיית עוברת חוק. ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום העבודה הסוציאלית הכוללת עבודה טיפולית בפועל עובד בעל תואר שני נדרש ל 3 שנים ניסיון כנ"ל. הכשרות, קורסים והסמכות קורס הדרכה טיפולית ממוסד אקדמאי - יתרון קורס בנושא סמים וטיפול בהתמכרויות - יתרון כשורים ויכולות נדרשות יוזמה וחדשנות; גישה טיפולית ושירותית, יכולת פיתוח וחניכת עובדים; ראייה מערכתית; יכולת עבודה בצוות; יחסי אנוש טובים; שפות עברית ברמה גבוהה אנגלית טובה שפות נוספות - ערבית, רוסית, אמהרית - יתרון. רישיונות והיתרים רלוונטיים רישום בפנקס העובדים הסוציאליים - חובה רישיון נהיגה ורכב אישי - חובה היתכנות לעבודה אחה"צ פעם - פעמיים בשבוע מגורים במרחב האזור הגיאוגרפי של המחוז - יתרון

התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

__________________________________________________________________

הערות: למשרה רשאי לגשת עובד שהינו בעל תואר שני טיפולי גם אם אינו עובד סוציאלי לרבות: קרימינולוג קליני ופסיכולוג קליני/שיקומי. תינתן עדיפות למועמדים כשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים בהגדרה של אדם עם מוגבלות 35.221 לתקשי"ר. מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר מועמדים למשרה זו עשויים להידרש להיבחן לעבור במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים ע"י מרכז הערכה וכחלק מעמידה בתנאי הסף. במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו הבקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות כמבוטלת. העבודה הינה למילוי מקום לתקופה של לפחות חצי שנה . יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה ומסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים.

הרשות לשיקום האסיר06-02-2024
מפקח שיקום מחוזי (נוער וצעירים)- מרכז

מספר מכרז 652022 שם התפקיד מפקח שיקום מחוזי (נוער וצעירים)
מיקום התפקיד במבנה הארגוני : כפיפות למנהל המרחב
מקום העבודה: מחוז מרכז תנאי העסקה רמה ניהולית 3 בדירוג העובדים הסוציאליים.
חלקיות משרה: 100% משרה

מהות התפקיד
אחראי לתהליך שיקום אסירים משוחררים (נוער וצעירים) ומהווה גורם מקשר בין בית הכלא לקהילה. משימות ניהוליות ומקצועיות מטמיע מדיניות הרשות בתחום השיקום; מתכנן ומנהל פרויקטים ושירותים כגון: פרויקטים למשפחת האסיר, פרויקטים לאסיר המשוחרר, תוכנית פר"ח לילדי אסירים, מאסירים קצרים ; אחראי להקמת עמותות לשיקום האסיר יחד עם מנהל המחוז; אחראי להכנת תוכנית עבודה שנתית מתוקצבת; אחראי לגיוס משאבים בקהילה לצורכי שיקום האסיר; אחראי לגיוס מתנדבים; חונך ומנחה את רכזי השיקום במהלך תוכנית השיקום; מאבחן התאמת האסיר לתוכנית "קשר מחייב; אחראי ליצירת קשר עם גורמי הרווחה לצורך המשך טיפול באסיר המשוחרר; אחראי להפצת דוחות סוציאליים וסיכומי הועדות לצורך הכנת תוכנית השיקום; מקיים סדנאות לאסירים לקראת שחרורם; אחראי להגברת מודעות לחשיבות שיקומם של אסירים משוחררים, ימי קהילה וכו'; אחראי להגשת טופס מעקב והתקדמות האסיר בתהליך השיקום למנהל המחוז; ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה; ממשקים פנימיים מפקחת ארצית (נוער וצעירים) , מנהלי מרכז הוליסטי (נוער וצעירים) מרכז ועדת שחרורים, מפקחי שיקום תעסוקה, מפקח איזוק אלקטרוני, מנהלי הוסטל. ממשקים חיצוניים ועדת שחרורים, שב"ס, רשויות מקומיות, משרד הרווחה, פרקליטות מחוז, סנגוריה ציבורית במחוז, לשכת התעסוקה, ביטוח לאומי, מעסיקים וגורמים נוספים בקהילה.

דרישות התפקיד השכלה תואר ראשון בעבודה סוציאלית - חובה תואר שני - בעבודה סוציאלית ו/או בקרימינולוגיה ו/או במדעי המדינה - יתרון ניסיון בעבודה ניסיון קודם של שנתיים לפחות בניהול ו/או הנחיה ו/או הדרכה של עובדים בתחום העבודה הסוציאלי ו/או ניסיון בעבודה עם אוכלוסיית עוברת חוק. ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום העבודה הסוציאלית הכוללת עבודה טיפולית בפועל עובד בעל תואר שני נדרש ל 3 שנים ניסיון כנ"ל. הכשרות, קורסים והסמכות קורס הדרכה טיפולית ממוסד אקדמאי - יתרון קורס בנושא סמים וטיפול בהתמכרויות - יתרון קורס בתחום הנוער - יתרון כשורים ויכולות נדרשות יוזמה וחדשנות; גישה טיפולית ושירותית, יכולת פיתוח וחניכת עובדים; ראייה מערכתית; יכולת עבודה בצוות; יחסי אנוש טובים; שפות עברית ברמה גבוהה אנגלית טובה שפות נוספות - ערבית, רוסית, אמהרית - יתרון. רישיונות והיתרים רלוונטיים רישום בפנקס העובדים הסוציאליים - חובה רישיון נהיגה ורכב אישי - חובה היתכנות לעבודה אחה"צ פעם - פעמיים בשבוע מגורים במרחב האזור הגיאוגרפי של המחוז - - יתרון

התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

_________________________________________________________________________________________

הערות: למכרז רשאי לגשת עובד שהינו בעל תואר שני טיפולי גם אם אינו עובד סוציאלי לרבות: קרימינולוג קליני ופסיכולוג קליני. מתח דרגות בדירוג המחר מקביל לדירוג העו"ס (39-41) תינתן עדיפות למועמדים כשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים בהגדרה של אדם עם מוגבלות 35.221 לתקשי"ר. מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר. תינתן עדיפות למועמדים כשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים בהגדרה של אדם עם מוגבלות 35.221 לתקשי"ר. מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר. מועמדים למשרה זו עשויים להידרש להיבחן לעבור במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים ע"י מרכז הערכה וכחלק מעמידה בתנאי הסף. מקום העבודה הקבוע של העובד יקבע עם קליטתו. במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו הבקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות כמבוטלת. יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה ומסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים.

המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז: יום ה', 29 בפברואר 2024, כ' באדר תשפ"ד

מכון סאמיט - דרך ג'וב נינג'ה06-02-2024
למכון סאמיט דרושים/ות ה עו"ס- מנחי/ות אומנה

למכון סאמיט דרושים/ות ה עו"ס- מנחי/ות אומנה

התפקיד כולל ליווי והדרכה של משפחות אומנה והתערבות מול ילדי האומנה בב"ש-נתיבות/ב"ש-דימונה/ק. מלאכי-אשדוד.

עבודה משמעותית עם מערך הדרכה והכשרה פרטנית וקבוצתית. משרה חלקית/מלאה. עבודת שטח לצד עבודה משרדית ב-ק. מלאכי/בב"ש. תנאים מצוינים למתאימים.ות!

דרישות: תואר בעבודה סוציאלית - חובה. רישיון נהיגה ורכב - חובה. נכונות לעבודה אחה"צ אחד לכל הפחות.

למתחילים יינתן מענק חד פעמי בסך 5,000 ₪

הרשות לשיקום האסיר06-02-2024
גמ"מ- גורם מקצועי מתאם לעברייני מין - מרכז

מספר מכרז: 482023 שם התפקיד: גמ"מ - גורם מקצועי מתאם לעברייני מין

מיקום התפקיד במבנה הארגוני: כפיפות למנהל מחוז הנחייה מקצועית: מפקחת ארצית עבריינות מין

מקום העבודה: מחוז מרכז תנאי העסקה: מתח דרגות רמה (3) ניהולית חלקיות משרה: 100% משרה

מהות התפקיד
אחראי לתהליך שיקום עברייני מין באמצעות אבחון וגיבוש תכנית לשיקום מונע שמטרתה להפחית את רמת הסיכון לביצוע עבירות מין; משימות ניהוליות ומקצועיות יבצע עבודתו מתוקף ועפ"י הוראות חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין תשס"ו 2006, ובהנחיית הממונים; אבחון ובדיקת התאמת אסירים בבתי הסוהר ואסירים משוחררים בקהילה, שהינם עברייני מין, לתכניות לשיקום מונע; כתיבת חוות דעת לוועדות השחרורים ולבתי המשפט עפ"י הנדרש; פיקוח על אופן יישום וביצוע תכניות לשיקום מונע לעברייני מין במחוז; ייזום, קידום ופיתוח מענים טיפוליים-שיקומיים לעברייני מין בתחומי המחוז. ריכוז מידע על החלטות ועדת השחרורים ובית המשפט; ייזום דיונים בוועדות השחרורים ובבית המשפט לצורך המלצה לתכניות לשיקום מונע, שינוי, הארכת תקופת השיקום המונע והפסקת התכנית לשיקום מונע; הנחייה וייעוץ למפקחי שיקום מחוזיים ולרכזי רש"א במחוז בתהליך של מתן מענה קהילתי וטיפול פסיכו-סוציאלי באוכלוסיית עברייני המין סיוע וקידום מציאת פתרונות במקרים סבוכים ופיקוח על יישומם; תיווך מקצועי בין גורמי פרקליטות, סניגוריה, משטרה, שב"ס, מב"ן, יחידת צור ועוד לבין גורמי טיפול בקהילה; הנחיית קבוצה ייעודית לטיפול בעברייני מין להפחתת רמת המסוכנות המינית; איסוף וריכוז מידע אודות המרכזים הקיימים לשיקום מונע בקהילה ואפשרויות השיקום בקהילה בהתאם לאפיונם וייחודם; רישום ומעקב על עברייני המין אשר אובחנו ו/או טופלו במסגרת הרשות לשיקום האסיר; ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים; ממשקים פנימיים מפקחת ארצית עבריינות מין, רכזת ועדת שחרורים, מפקחי שיקום מחוזיים, מפקחי תעסוקה, רכז פיקוח אלקטרוני, רכזי רש"א, רכזי סיוע לאסיר. ממשקים חיצוניים ועדת שחרורים, בתי המשפט, שב"ס, יחידת צור, מב"ן, המרכז להערכת מסוכנות, רשויות מקומיות, משרד הרווחה, משרד הבריאות, פרקליטות, סניגוריה ציבורית, לשכת התעסוקה, ביטוח לאומי, יחידות לשיקום מונע במחוז, מעסיקים וגורמים נוספים בקהילה.

דרישות התפקיד
השכלה תואר ראשון בעבודה סוציאלית- חובה לעובדים סוציאליים: תואר שני בעבודה סוציאלית - יתרון ניסיון ניהולי ניסיון קודם בניהול צוות עובדים בתחום העבודה הסוציאלית - יתרון. ניסיון מקצועי ניסיון של ארבע שנים לפחות בעבודה טיפולית שיקומית עם אוכלוסיית רווחה, בעדיפות לעוברת חוק, ו/או אוכלוסיות מיוחדות (בעדיפות לבריאות הנפש, עוברי חוק) או ניסיון של שנתיים שבעבודה ייעודית עם עברייני מין - חובה הכשרות, קורסים והסמכות לימודי תעודה בטיפול בעברייני מין או התחייבות לעבור קורס הכשרה בלימודי תעודה בטיפול בעברייני מין בהתאם לדרישות המעביד - חובה; קורס הדרכה טיפולית ממוסד אקדמאי - יתרון כשורים ויכולות נדרשות אחריות לתוצאות; יוזמה וחדשנות; גישה טיפולית ושרותית; יכולת לעבודה קהילתית, ראייה מערכתית; יכולת לחניכת עובדים; יכולת אבחון, הערכה וכתיבה מקצועית ברמה גבוהה; יכולת לפיתוח תכניות עבודה; יכולת עבודה בצוות; יחסי אנוש טובים שפות עברית ברמה גבוהה אנגלית טובה שפות נוספות - ערבית, רוסית, אמהרית - יתרון. רישיונות והיתרים רלוונטיים רישום בפנקס העובדים הסוציאליים - חובה עבור עובדים סוציאליים רישיון נהיגה ורכב - חובה מגורים במרחב האזור הגיאוגרפי של המחוז -יתרון התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ___________________________________________________________________________________________

הערות: למכרז רשאי לגשת עובד שהינו בעל תואר שני טיפולי גם אם אינו עובד סוציאלי לרבות: קרימינולוג קליני ופסיכולוג קליני/שיקומי. מתח דרגות בדירוג המחר מקביל לדירוג העו"ס (39-41) תינתן עדיפות למועמדים כשירים לתפקיד הנדון, בהגדרה של אדם עם מוגבלות 35.221 לתקשי"ר, אשר כישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר מועמדים במכרז חיצוני למשרה זו עשויים להידרש להיבחן לעבור במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים ע"י מרכז הערכה וכחלק מעמידה בתנאי הסף. במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו הבקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות כמבוטלת. מקום העבודה הקבוע יקבע עם קליטתו של העובד לתפקיד _____________________________________________________________________________________

יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה ומסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים. המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז: יום ה', 29 בפברואר 2024, כ' באדר תשפ"ד

מכון סאמיט - דרך ג'וב נינג'ה06-02-2024
למכון סאמיט דרוש/ה עו"ס מנוסה ליחידת הליווי בדיור בקהילה (יחידת הדיור המוגן) לעבודה טיפולית שיקומית

למכון סאמיט דרוש/ה עו"ס מנוסה ליחידת הליווי בדיור בקהילה (יחידת הדיור המוגן) לעבודה טיפולית שיקומית- בגוש עציון וירושלים.

התפקיד כולל ליווי שוטף ומפגש שיחתי פרטני שבועי עם מטופלים מבוגרים (מעל גיל 18) שחיים בגוש עציון מערב ומזרח, ומתמודדים עם מחלות נפשיות, הפרעות נפשיות קשות, פגיעות של טראומה וקשיי תפקוד. כמו כן, תיאום טיפול מול גורמים שונים בקהילה וביקורי בית. התפקיד מצריך הבנה טיפולית ושיקומית גבוהה, יכולת טובה לעבודה כוללנית בצוות, וחיבור ותשוקה לתחום השיקום והטיפול הדינאמי.

מעטפת במסגרת התפקיד: פגישת עבודה שבועית עם ראש הצוות, הדרכה פרטנית שבועית, ישיבת צוות שבועית, ישיבת עו"סים, קבוצת הדרכה וסמינרים שיקומיים טיפוליים. משרה חלקית עם פוטנציאל גדילה

תחילת משרה- מיידי.

דרישות: ימי א, ה -חובה, שעות ינתנו במעמד הראיון ימי ראשון וחמישי בוקר בתלפיות, ולפחות יומיים בסניף גוש עציון (ביישוב אפרת).

תשלום על פי צו ההרחבה לעו"ס. אפשרות למימון לימודי המשך. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום השיקום והטיפול הדינמי.

המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

למתחילים יינתן מענק חד פעמי בסך 5,000 ₪

ידיד נפש - שירותי שיקום בבריאות הנפש06-02-2024
ידיד נפש מגייסת מתאמי/ות שיקום לעבודה באזור מבשרת ציון!

משפחת ידיד נפש, החברה המובילה בתחום שיקום מתמודדי הנפש בקהילה מרחיבה את מערך השיקום הפסיכיאטרי ומגייסת עובדים מקצועיים מתחומי הטיפול המעוניינים להשתלב כמתאמי שיקום עבור מתמודדי נפש בקהילה.

התפקיד מתמקד בהתערבות בזמן משבר ובניית תכנית שיקום אישית לאדם במטרה לסייע לו לחזור לעצמאות תפקודית בתחומי החיים השונים.

יתרונות התפקיד התפתחות מקצועית: הדרכות פרטניות וקבוצתיות, הכשרות וימי עיון השתלבות בקורסים בבית ספר לשיקום /לימודי המשך בבית ספר לפסיכותרפיה משרה גמישה המאפשרת לשלב עבודת שטח ועבודה מהמשרד/בית

דרישות: המשרה מיועדת לעובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, או בעלי תואר שני טיפולי. יכולת עבודה עצמאית, אחריות, ראש גדול, יחסי אנוש טובים, יצירתיות ואמפתיה. היקף משרה 50% ומעלה. בעל /ת רכב-חובה.

ידיד נפש - שירותי שיקום בבריאות הנפש06-02-2024
ידיד נפש מגייסת מתאמי/ות שיקום לעבודה באזור מעלה אדומים!

משפחת ידיד נפש, החברה המובילה בתחום שיקום מתמודדי הנפש בקהילה מרחיבה את מערך השיקום הפסיכיאטרי ומגייסת עובדים מקצועיים מתחומי הטיפול המעוניינים להשתלב כמתאמי שיקום עבור מתמודדי נפש בקהילה.

התפקיד מתמקד בהתערבות בזמן משבר ובניית תכנית שיקום אישית לאדם במטרה לסייע לו לחזור לעצמאות תפקודית בתחומי החיים השונים. יתרונות התפקיד התפתחות מקצועית: הדרכות פרטניות וקבוצתיות, הכשרות וימי עיון השתלבות בקורסים בבית ספר לשיקום /לימודי המשך בבית ספר לפסיכותרפיה משרה גמישה המאפשרת לשלב עבודת שטח ועבודה מהמשרד/בית

דרישות: המשרה מיועדת לעובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, או בעלי תואר שני טיפולי. יכולת עבודה עצמאית, אחריות, ראש גדול, יחסי אנוש טובים, יצירתיות ואמפתיה. היקף משרה 50% ומעלה. בעל /ת רכב-חובה.

ידיד נפש - שירותי שיקום בבריאות הנפש06-02-2024
ידיד נפש מגייסת מתאמי/ות שיקום לעבודה באזור בית שמש!

משפחת ידיד נפש, החברה המובילה בתחום שיקום מתמודדי הנפש בקהילה מרחיבה את מערך השיקום הפסיכיאטרי ומגייסת עובדים מקצועיים מתחומי הטיפול המעוניינים להשתלב כמתאמי שיקום עבור מתמודדי נפש בקהילה. התפקיד מתמקד בהתערבות בזמן משבר ובניית תכנית שיקום אישית לאדם במטרה לסייע לו לחזור לעצמאות תפקודית בתחומי החיים השונים.

יתרונות התפקיד התפתחות מקצועית: הדרכות פרטניות וקבוצתיות, הכשרות וימי עיון השתלבות בקורסים בבית ספר לשיקום /לימודי המשך בבית ספר לפסיכותרפיה משרה גמישה המאפשרת לשלב עבודת שטח ועבודה מהמשרד/בית

דרישות: המשרה מיועדת לעובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, או בעלי תואר שני טיפולי. יכולת עבודה עצמאית, אחריות, ראש גדול, יחסי אנוש טובים, יצירתיות ואמפתיה. היקף משרה 50% ומעלה. בעל /ת רכב-חובה.

ידיד נפש - שירותי שיקום בבריאות הנפש06-02-2024
ידיד נפש מגייסת מתאמי/ות שיקום לעבודה באזור גוש עציון / קרית ארבע!

משפחת ידיד נפש, החברה המובילה בתחום שיקום מתמודדי הנפש בקהילה מרחיבה את מערך השיקום הפסיכיאטרי ומגייסת עובדים מקצועיים מתחומי הטיפול המעוניינים להשתלב כמתאמי שיקום עבור מתמודדי נפש בקהילה.

התפקיד מתמקד בהתערבות בזמן משבר ובניית תכנית שיקום אישית לאדם במטרה לסייע לו לחזור לעצמאות תפקודית בתחומי החיים השונים.

יתרונות התפקיד התפתחות מקצועית: הדרכות פרטניות וקבוצתיות, הכשרות וימי עיון השתלבות בקורסים בבית ספר לשיקום /לימודי המשך בבית ספר לפסיכותרפיה משרה גמישה המאפשרת לשלב עבודת שטח ועבודה מהמשרד/בית

דרישות: המשרה מיועדת לעובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, או בעלי תואר שני טיפולי. יכולת עבודה עצמאית, אחריות, ראש גדול, יחסי אנוש טובים, יצירתיות ואמפתיה. היקף משרה 50% ומעלה. בעל /ת רכב-חובה.

ידיד נפש - שירותי שיקום בבריאות הנפש06-02-2024
ידיד נפש מגייסת מתאמי/ות שיקום לעבודה באזור הצפון!

**החלפה לחל"ד** משפחת ידיד נפש, החברה המובילה בתחום שיקום מתמודדי הנפש בקהילה מרחיבה את מערך השיקום הפסיכיאטרי ומגייסת עובדים מקצועיים מתחומי הטיפול המעוניינים להשתלב כמתאמי שיקום עבור מתמודדי נפש בקהילה.

התפקיד מתמקד בהתערבות בזמן משבר ובניית תכנית שיקום אישית לאדם במטרה לסייע לו לחזור לעצמאות תפקודית בתחומי החיים השונים.

יתרונות התפקיד התפתחות מקצועית: הדרכות פרטניות וקבוצתיות, הכשרות וימי עיון השתלבות בקורסים בבית ספר לשיקום /לימודי המשך בבית ספר לפסיכותרפיה משרה גמישה המאפשרת לשלב עבודת שטח ועבודה מהמשרד/בית

דרישות: המשרה מיועדת לעובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, או בעלי תואר שני טיפולי. יכולת עבודה עצמאית, אחריות, ראש גדול, יחסי אנוש טובים, יצירתיות ואמפתיה. היקף משרה 50% ומעלה. בעל /ת רכב-חובה. אזורי עבודה חצור, ראש פינה ועמק החולה.

ידיד נפש שירותי שיקום בבריאות הנפש06-02-2024
בתקופה זו, בריאות הנפש חשובה לכולנו! ידיד נפש מגייסת מתאמי /ות טיפול לעבודה באזור עכו!

ידיד נפש – סניף עכו מציע הזדמנות להיכנס לתפקיד משמעותי בבריאות הנפש.

הצטרפו כמתאמי/ות טיפול לידיד נפש - דיור מוגן בקהילה, וכנסו לעולם המרתק של בריאות הנפש.

במסגרת התפקיד, תעסקו בהיכרות ולמידת עומק של מגוון הפרעות נפשיות וקחו חלק במסע ההחלמה של אדם שחווה משבר נפשי. התפקיד עוסק בבניית תכנית שיקום אישית וליווי המתמודד, במטרה לסייע למתמודד להשיג עצמאות תפקודית בתחומי החיים השונים.

יתרונות התפקיד: · היקף משרה 50%-100% · קבלת הדרכות פרטניות והכשרות מקצועיות בתחום השיקום. · גמישות בשעות עבודה ואפשרות לשלב עבודת שטח עם עבודה מהבית · הצטרפות לצוות מקצועי שהוא כמו משפחה

דרישות: המשרה מיועדת לבעלי/ות תואר ראשון בעו"ס / ריפוי בעיסוק או תואר שני בבריאות נפש קהילתית / טיפול באמנות / פסיכולוגיה קלינית / קרימינולוגיה קלינית. ניידות עם רכב – חובה. העבודה באזור עכו – נהריה – מעלות - כרמיאל

ידיד נפש - שירותי שיקום בבריאות הנפש06-02-2024
ידיד נפש מחפשת מתאם/ת טיפול לעבודה במרחב שפלה!

התפקיד כולל כניסה לעולם בריאות הנפש, בחברה המובילה בתחום השיקום הנפשי בקהילה.

במסגרת התפקיד תיקחו חלק משמעותי ומרגש במסע ההחלמה של אדם שחווה משבר נפשי. התפקיד עוסק בעיקרו בבניית תכנית שיקום אישית וליווי המתמודד להשגתה, כולל ניהול והנחיית צוות סמך מקצועי.

אנו מציעים - • משרה גמישה – מתאימה להורים • מסלול קידום מקצועי • הכשרות ייעודיות בתחום • התמחות מקצועיות בנישות מגוונות • לימודי המשך בפסיכותרפיה

דרישות: המשרה מיועדת לעובדים/ות סוציאליים, מרפאים בעיסוק, או בעלי/ות תואר שני טיפולי – חובה ניידות עם רכב – חובה

אזורי עבודה – ראשון לציון / רחובות / רמלה לוד / מודיעין.

ידיד נפש - שירותי שיקום בבריאות הנפש06-02-2024
נפתחה הזדמנות להשתלב כמתאמ/ת טיפול במרחב דרום ולהצטרף לצוות מקצועי, מגובש ומוביל בתחום!

חברת ידיד נפש, החברה המובילה בתחום דיור מוגן בקהילה, מזמינה אותך להצטרף לצוות המנצח במרחב דרום. התפקיד, עוסק בלמידת עומק של מגוון הפרעות נפשיות ולקיחת חלק במסע ההחלמה של אדם שחווה משבר נפשי. כניסה לעולם המרתק של בריאות הנפש קבלת הדרכות פרטניות והכשרות מקצועיות מאנשי מקצוע בתחום השיקום הפסיכיאטרי.

היקף משרה: 50%-100% משרה משרה גמישה המאפשרת שילוב של עבודת שטח ועבודה מהמשרד/בית עבודה עם צוות מקצועי שהוא כמו משפחה

דרישות: המשרה מיועדת לבעלי/ות תואר ראשון בעו"ס / ריפוי בעיסוק או תואר שני בבריאות נפש קהילתית / טיפול באמנות / פסיכולוגיה קלינית / קרימינולוגיה קלינית. ניידות עם רכב – חובה העבודה באזור ב"ש / אשקלון

ידיד נפש - שירותי שיקום בבריאות הנפש06-02-2024
בתקופה זו, בריאות הנפש חשובה לכולנו! ידיד נפש מגייסת מתאמי /ות טיפול לעבודה באזור אשדוד!

ידיד נפש – סניף אשדוד מציע הזדמנות להיכנס לתפקיד משמעותי בבריאות הנפש. הצטרפו כמתאמי/ות טיפול לידיד נפש - דיור מוגן בקהילה, וכנסו לעולם המרתק של בריאות הנפש.

במסגרת התפקיד, תעסקו בהיכרות ולמידת עומק של מגוון הפרעות נפשיות וקחו חלק במסע ההחלמה של אדם שחווה משבר נפשי. התפקיד עוסק בבניית תכנית שיקום אישית וליווי המתמודד, במטרה לסייע למתמודד להשיג עצמאות תפקודית בתחומי החיים השונים.

יתרונות התפקיד: · היקף משרה 50%-100% · קבלת הדרכות פרטניות והכשרות מקצועיות בתחום השיקום. · גמישות בשעות עבודה ואפשרות לשלב עבודת שטח עם עבודה מהבית · הצטרפות לצוות מקצועי שהוא כמו משפחה

דרישות: המשרה מיועדת לבעלי/ות תואר ראשון בעו"ס / ריפוי בעיסוק או תואר שני בבריאות נפש קהילתית / טיפול באמנות / פסיכולוגיה קלינית / קרימינולוגיה קלינית. ניידות עם רכב – חובה. דובר/ת רוסית – יתרון. העבודה באזור אשדוד והסביבה.

מודעה חדשה