אנו משיקים לוח דרושים לשעת החירום,

וקוראים לכל עובדת סוציאלית ועובד סוציאלי באשר הם,

אשר יכולים כעת להיכנס לשוק התעסוקה הציבורי,

למצוא את מקומם ולקחת חלק בתפקידים בשכר המוצעים.

בעמוד זו יפורסמו משרות לתקופת החירום לצד משרות שפתוחות גם בתקופת השגרה.

 

לדיווח על תקלות בהעלאת מודעות ללוח, אנא שלחו מייל לכתובת aguda@socialwork.org.il

 

יעדים לצפון08-05-2022
ליעדים לצפון דרוש/ה עו"ס/ית למעון רב תכליתי בקריית שמונה

ליעדים לצפון דרוש/ה עו"ס/ית למעון רב תכליתי בקריית שמונה

דרוש/ה עו"ס/ית למעון רב תכליתי בקריית שמונה להחלפה לחופשת לידה למתן מענה טיפולי לילדים בגיל הרך והוריהם.

תיאור התפקיד
• ריכוז החלק הטיפולי של המעון הרב תכלתי
• בניית תוכנית טיפולית למשפחות ולילדים ויישומה.
• בניית קבוצות טיפוליות וקבוצות פסיכו-חינוכיות
• קשר מול גורמי טיפול נוספים והשתתפות בוועדות.

דרישות התפקיד
חובה תואר ראשון בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העו"סים
ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם משפחה בסיכון
ידע וניסיון בתחום הגיל הרך
גישה קהילתית ויכולת עבודה בצוות בין מקצועי

היקף התפקיד: 50% משרה.
העבודה ארבעה ימים בשבוע ללא ימי שישי. עבודה אחר הצהריים פעמיים בשבוע
תחילת העבודה בחודש אפריל

קורות חיים יש לשלוח לכתובת מייל – maliz@yeadim.org
רק פניות מתאימות תעננה

עיריית הוד השרון08-05-2022
עובד/ת סוציאלי/ת למניעת אלימות במשפחה (מיקוד גברים) באגף לשירותים חברתיים

מודעת דרושים מס' 514/22 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת למניעת אלימות במשפחה (מיקוד גברים) באגף לשירותים חברתיים - עדכון

תיאור התפקיד:
• ריכוז המומחיות והטיפול בגברים במרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות.
• טיפול פרטני בגברים החיים בזוגיות אלימה והנחיית קבוצת גברים הנוהגים באלימות.
• אבחון והערכת מסוכנות במצבי חירום ובניית תכנית הגנה.
• ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והנגשת הטיפול בגברים.
• תיעוד ההתערבות בתיק המשפחה ועדכון עו"ס המשפחה.
• ביצוע כל מטלה נוספת עפ"י דרישות הממונה.

תנאי סף:
השכלה:
• עובד/ת סוציאלי/ת בעל/ת תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

כישורים ודרישות נוספות:
• ידע וניסיון בטיפול פרטני בתחום מניעת האלימות במשפחה - יתרון.
• ניסיון בהנחיית קבוצות - יתרון.
• נדרשת עבודה פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ.
• השתתפות בישיבות צוות בימי חמישי בבוקר - חובה.
• השתלבות בקורס טיפול במצבי אלימות במשפחה במיקוד גברים - חובה.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה, כושר ארגון ומשימתיות ברמה גבוהה, עצמאות ויכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה בצוות, בעל/ת תפיסת שירות לציבור ויחסי אנוש מעולים, כושר בכתב ובעל-פה.

היקף המשרה: 75%
דרוג ודרגה: מסלול קידום יא'-ט' בדרוג העובדים הסוציאליים
כפיפות: מנהלת האגף לשירותים חברתיים או מי מטעמה
תקן: עו"ס
אגף: שירותים חברתיים

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:
קורות חיים בעברית
תעודות השכלה
תעודת רישום בפנקס העו"ס
המלצות
צילום מתעודת זהות
טופס פרטי מועמד (אתר העירייה)


מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל:
enosh@hod-hasharon.muni.il

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה, בהתאם לשיקול דעתה.
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון.
כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

הליך הגשת המועמדות כולל הגשת מועמדות באמצעות המייל ומיון מוקדם, כלל שיידרש.


על החתום,
אגף משאבי אנוש

לצפייה במודעה: https://www.hod-hasharon.muni.il/bids/?id=822

עיריית הוד השרון08-05-2022
עובד/ת סוציאלי/ת – מרכז/ת מועדוניות טיפוליות לילדים באגף לשירותים חברתיים

מכרז פומבי מס' 95/22 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת – מרכז/ת מועדוניות טיפוליות לילדים
באגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד:
• העו"ס הינו/ה חלק מצוות המועדוניות ומשמש/ת כמתכלל/ת של המועדוניות בכל הנוגע לעבודה עם הורי הילדים והקשר בינם לבין ילדיהם.
• ניתוב הקשר בין צוות המועדונית לבין משפחות הילדים וכן לעו"ס המשפחה.
• בנייה יחד עם צוות המועדונית תכנית עבודה לגבי כל ילד ומשפחה.
• השתתפות בועדות קבלה הקולטות את הילדים המתאימים למועדונית, יחד עם מנחת משרד החינוך והקב"ס.
• השתתפות בישיבות מעקב והערכה על כל ילד במועדונית.
• השתתפות בישיבות צוות המועדונית יחד עם מנחת משרד החינוך והקב"ס.
• ייזום וגיוס מתנדבים לפעילויות רלוונטיות במועדונית וקיום קשר שוטף עמם.
• סיוע בתפעול המועדוניות: גיוס כוח אדם, קייטרינג, הסעות, בטחון ואחזקת המבנה.
• קיום קשר שוטף עם צוות המועדונית וזמינות למתן מענה לקשיים שעולים בעבודת היום-יום במועדונית.
• ביצוע מטלות נוספות עפ"י דרישת הממונים.

תנאי סף:
השכלה:
• עובד/ת סוציאלי/ת בעל/ת תואר בעבודה סוציאלית.
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי:
• עבודה עם ילדים ובני נוער בסיכון – יתרון.

כישורים:
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה, כושר ארגון ומשימתיות ברמה גבוהה, עצמאות ויכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה בצוות, בעל/ת תפיסת שירות לציבור ויחסי אנוש מעולים, כושר בכתב ובעל-פה.

היקף המשרה: 75%
דרוג ודרגה: מסלול קידום ט' – ז' בדרוג העובדים הסוציאליים
כפיפות: מנהלת האגף לשירותים חברתיים או מי מטעמה
תקן: עו"ס אשר מפעיל חמישה עובדים סמך מקצועיים
אגף: שירותים חברתיים

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:
קורות חיים (בעברית)
תעודות/אישורים המעידים על השכלה
תעודת רישום בפנקס העו"ס
המלצות
צילום מתעודת זהות
טופס פרטי מועמד (אתר העירייה)

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית הוד השרון, לשונית דרושים ומכרזים, מכרזי כוח אדם עד ליום ה' 19/05/2022 (עד השעה 15:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.
בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).
במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

על החתום,
אגף משאבי אנוש


להגשת מועמדות יש להיכנס ללינק הבא: https://www.hod-hasharon.muni.il/bids/?id=925

קריית שלמה08-05-2022
עו"ס למשרה מלאה בבית חולים קריית שלמה- מושב בני ציון

עוס
דרוש/ה עו"ס למשרה מלאה בבית חולים קריית שלמה- מושב בני ציון

בבית חולים קריית שלמה פועלות מסגרות למתן שירותים לאוכלוסייה מורכבת.
עקב הרחבה של בית החולים ופתיחת מחלקות חדשות דרוש עובדת סוציאלית למשרה בבית חולים קריית שלמה
התמודדות עם אוכלוסיות במערך התמכרות, דרי רחוב, גריאטריה צעירה, בריאות הנפש וכדומה.

דרישות התפקיד:
• השכלה- תואר ראשון בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס.
• יכולת להביע אמפתיה לאוכלוסיות מורכבות.
• יכולת ליצירת קשר עם גורמים חיצוניים רלוונטיים.
• עבודה מול משרד הבריאות/ הרווחה.
• רכב חובה.

משרה מלאה לעבודה מידית.
הפנייה לנשים וגברים כאחד.

לפרטים יש ליצור קשר:
נינה שילקרוט מנהלת שירות סוציאלי- 054-4829417
social@kiryat-shlomo.co.il

אלווין ישראל08-05-2022
עו"ס - רכזת

מחפשים עו"ס (חובה!) לתפקיד שטח מגוון בבית שמש - לאוהבי העשייה המשמעותית והאינטנסיבית!
התפקיד כולל ניהול והדרכת צוות, case management - בניית והובלת תכניות אישיות למקבלי שירות בתחום התעסוקתי, ניהול ממשקי עבודה מרובים - בעלי מוגבלויות, משפחותיהם וגופים רבים נוספים, אחריות על איכות התהליכים, בקרה על דיווחים ותקצוב ואחריות תפעולית.
• הכשרה והדרכה יינתנו בתפקיד
• שכר לפי תנאי איגוד העובדים הסוציאליים
• משרה מלאה – ימים א'-ה' 08:00-16:00
• המשרה מיועדת לנשים ולגברים ומתאימה לבעלי מוגבלויות ניידים

• תואר BSW - חובה!
• רכב – חובה!
• יכולות הובלה והדרכה
• יכולות מחשוב ולמידה
• גישת can do
• תקשורת בינאישית מעולה, סבלנות, אסרטיביות
• גמישות, יכולת הסתגלות לשינויים
• אהבה לעבודה אינטנסיבית

תאגיד להשמת עובדים זרים בסיעוד07-05-2022
עו"ס לביקורי בית

לתאגיד, העוסק בהשמת עובדים זרים בסיעוד, דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת.
התפקיד כולל עריכת ביקורי בית באזור הצפון (חוף הכרמל וצפונה) ועבודה משרדית, ודורש ניידות.
במסגרת תנאי העבודה המועמד/ת יקבל/תקבל רכב חברה וטלפון נייד.
על המועמד/ת להיות בעל/ת:
רישום בפנקס העו"סים
ידע בשפה האנגלית, רוסית יתרון
רישיון נהיגה.
עדיפות למגורים באזור הצפון.
תחילת העבודה - מיידית
קורות חיים נתן לשלוח ל: bzsh233@gmail.com

עיריית תל אביב יפו06-05-2022
עו"ס אוטיזם

לעיריית ת"א - יפו למחלקה לשירותים חברתיים "שער יפו" דרוש עוס אוטיזם לחצי משרה

+ עבודה בצוות מקצועי ונעים| הדרכה קבועה| תקן עירוני

עיריית תל אביב יפו06-05-2022
עו"ס אזרחים ותיקים

במחלקה לשירותים חברתיים "שער -יפו" (של עיריית תל אביב - יפו) דרוש/ה עו"ס אזרחים ותיקים

+ עבודה בצוות מקצועי ונעים| הדרכה קבועה| תקן עירוני|

עיריית תל אביב -יפו06-05-2022
עו"ס לחוק נוער

במחלקה לשירותים חברתיים "שער -יפו" (של עיריית תל אביב - יפו) דרוש/ה עו"ס לחוק נוער

+ניתן גם עוס ללא מינוי חוק נוער
+ עבודה בצוות מקצועי ונעים| הדרכה קבועה| תקן עירוני|

עיריית תל אביב פו06-05-2022
עו"ס קהילתי

למחלקה לשירותים חברתיים "שער -יפו" (של עיריית תל אביב - יפו) דרוש/ה עו"ס קהילתי ל 100% משרה
הדרכה קבועה, תקן עירוני, עבודה בצוות מקצועי ונעים

פתחיה05-05-2022
מדריכת הורים ורכזת טיפול

לגן תקשורתי בקרית גת / יבנה/ גן יבנה / מ. בתיה ויישובי הגדרות דרושה עובדת סוציאלית לתפקיד ריכוזי מקצןעי והדרכות הורים.

ניתנת אפשרות לשלב עם פסיכותרפיה.
**הדרכה חיצונית מהמקצועית בתחום
** השתלמויות מגוונות וימי עיון
** שעות גמישות עם אפשרות לשעות מהבית
** שכר נאה ומתגמל עם חופשים מורחבים.
** אפשרות למשרה חלקית/ מלאה

Progdaniela@gmail.com
0546428578

ציבורי05-05-2022
עובדת סוציאלית קהילתית בשכונה מתחדשת

עבודה קהילתית בשכונה מתחדשת,עבודה עם מנהיגות קהילתית מקומית לקידום תהליכים של שינוי מדיניות והתחדשות עירונית, עבודה עם פעילים וארגונים שותפים לפיתוח תוכניות קהילתיות, יכולת עבודה בצוות, ניהול תקציב ואיגום משאבים. יתרון ידיעת השפה הרוסית. תינתן הדרכה וליווי בצוות דינמי ומאפשר למידה והתפתחות מקצועית.

ציבורי05-05-2022
עובדת סוציאלית לטיפול עם עולים מאוקריאנה/חבר העמים

טיפול במשפחות במצבי משבר בראייה מערכתית , עבודה בצוות רב מקצועי,שיתופי פעולה מול ארגונים בקהילה, רצוי ידיעת השפה רוסית/אוקראינית, תינתן הדרכה וליווי מקצועי בצוות דינמי ומאפשר למידה והתפתחות אישית.

עיריית הרצליה04-05-2022
ממלא/ת מקום עו"ס משפחות וילדים בסיכון

עיריית הרצליה

האגף לשירותים חברתיים - מחלקת משפחות, ילדים, נוער וצעירים

דרוש/ה: ממלא/ת מקום עו"ס משפחות וילדים בסיכון

החלפה בגין יציאה לחופשת לידה

תיאור התפקיד:
•טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי , ע"י יעוץ , טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע, הכל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים
•פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של מוסדות אלה (שלוחה)
•שפור מצבן של אוכלוסיות המטופלות באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות
•קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול
•קיום קשר עם לקוחות במוסדות ועריכת ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול
•נקיטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם בפני הממונים
•הפעלה, הדרכה והנחיית עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל/ה הכשרה מתאימה לכך)
•ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש
•השתתפות בוועדות ובדיונים, בהתאם להנחיות הממונים
•בניית תכניות טיפול ויישומן לרבות תכניות לאור החוק ובמסגרת החוק לילד ולמשפחתו
•ניהול תיקיית הלקוחות בתכנת מחשב מותאמת
•כפיפות: מדריך - ראש צוות

דרישות התפקיד:
תנאי סף:
•תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור
בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור
או
תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל

•רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

כישורים ודרישות נוספות:
•ניסיון בעבודה או בהכשרה במחלקת רווחה- יתרון
•ניסיון קודם בתחום הטיפול במשפחות נוער וילדים בסיכון-יתרון
•יכולת עבודה בצוות

היקף משרה: 80%

דרוג: עו"ס מתח דרגות: י"א - ט'

יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים למייל: Anabel@herzliya.muni.il

הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי
הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

מכבי שירותי בריאות04-05-2022
עו"ס ניצולי שואה

לתוכנית חדשנית בשיתוף הרשות לזכויות ניצולי שואה, דרוש/ה עו"ס מנהל טיפול שיהיה אחראי על ניהול הטיפול הכולל בניצולי שואה עריריים. התפקיד כולל: איתור יזום של זכאים לתוכנית, בניית תוכנית טיפול והטמעתה, הדרכה וליווי של "עמית מלווה".
דרישות התפקיד: * תואר בעבודה סוציאלית, כולל רישום בפנקס
.* נכונות לניידות גבוהה. התפקיד כולל ביקורי בית.
* יכולת ניהול עצמית
* שליטה ביישומי אופיס
* יוזמתיות, משימתיות ויכולת גיוס והנעה
היקף המשרה: 70-80%
העבודה בראשלצ / בת ים

מודעה חדשה