ביום 12.5.2022 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ויתר המעסיקים הציבוריים לבין ההסתדרות הכללית ואיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, הקובע רפורמה יסודית בשכר העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל. רפורמת הישג בשכר העו"ס הגדירה מודל שכר מקצועי ומודרני המעלה את שכר העובדים/ות ומאפשר אופק קידום משמעותי.

בשלב ראשון, הרפורמה תחול על כלל העו"ס במקומות עבודה הבאים: במשרדי הממשלה, ברשויות מקומיות (כולל עובדים בתקציבי פעולה) ובגופים ציבוריים נוספים החתומים על ההסכם (מעתה: "המגזר הציבורי"). בשלב השני, במסגרת צו הרחבה להסכם שפורסם בסוף אוקטובר 2022, הרפורמה תחול על העו"ס בשירותים המופרטים. 

רפורמת הישג תחול במגזר הציבורי החל מיום 1.9.2022 ("מועד הביצוע"), כאשר בגין התקופה שמיום 1.7.2021 ועד ליום 1.9.2022 תשולם לעו"סים "תוספת מעבר". בשירותים המופרטים, הרפורמה תחול החל מיום 1.1.2023, כאשר בגין התקופה שמיום 1.7.2021 ועד ליום 1.1.2023 תשולם לעו"סים "תוספת מעבר".

בשלב השלישי, במסגרת הדיונים בהסכמי המסגרת של שנת 2023 בין ההסתדרות הכללית לבין המדינה - האיגוד, ההסתדרות והמדינה יחלו במו"מ לגבי הפעימה השנייה של רפורמת הישג.

עובדות ועובדים יקרים,

להלן מידע מפורט בנוגע לרפורמה, ואנו מעודדים כל אחת ואחד מכם לקרוא ולהבין את מרכיבי השכר החדשים. ככל שלא תמצאו באתר מענה לזכויותיכם, ניתן לפנות אלינו דרך הצירים המייצגים אתכם במקומות העבודה ודרך טופס הפנייה ליו"ר המחוז באיגוד. צוות האיגוד ימשיך לקיים מפגשי הסברה בזום שיפורסמו מעת לעת. במקביל, אנו מזמינים אתכם/ן לתאם איתנו אספות במקום העבודה שלכם/ן דרך מחוזות האיגוד.

רוב המידע המוצג בנוגע לרפורמה מנוסח בלשון אישה, אך מתייחס לכלל המגדרים.

המידע המוצג באתר זה נועד לסייע לעובדות ולעובדים להבין את מבנה השכר הכללי והזכויות המגיעות לפי הסכמים וחוקים שונים. מידע זה אינו מחליף ייעוץ מקצועי, ואנו ממליצים לעובדים ולעובדות לפנות למחוזות האיגוד על מנת לקבל ייעוץ מלא וסיוע במיצוי הזכויות.

המידע המוצג באתר זה אינו בגדר ייעוץ משפטי ואינו מחליף אותו, לעובדות ולעובדים או למעסיקים. לפיכך, אין במפורט באתר זה או בשאינו מפורט בו כדי לשנות או כדי לגרוע ממלוא זכויותיהן של העובדות והעובדים, ביחד או לחוד, או כדי לשנות או לגרוע מהוראות הדין, לרבות חקיקת מגן, הסכמים קיבוציים והסדרים שונים.

 

מרכיבי השכר

 1. שכר היסוד
  א. רמה מקצועית – ותק מקצועי וידע מקצועי
  ב. רמה ניהולית
  ג. יחידות ידע מקצועי
  ד. תארים מתקדמים המוכרים לצרכי שכר - תואר שני ותואר שלישי
  ה. קורס פנימי
  ו. קידום ועיכוב ברמה המקצועית
 2. תוספת ותק
 3. תוספת עבודה מתוקף מינוי בחוק
 4. תוספות מפעליות 
 5. תוספת שמירת שכר
 6. תוספת מעבר ("רטרו")
 7. השוואה תלוש שכר ישן מול תלוש שכר חדש

נושאים נוספים בהסכם

 1. חברות במועדון "שלך" לעובדות ברשויות המקומיות
 2. ביטול תוספת חלקיות משרה לעובדות חדשות
 3. הסדרת חריגת שכר בעניין הסכם 89 לעובדות ברשויות המקומיות

מחשבון הערכת שכר

רפורמת הישג לעובדות בצו הרחבה

 

סרטוני הסבר על רפורמת הישג

מה יהיה השכר החדש שלי? בכמה הוא יעלה?

האם השכר שלי יכול לרדת בעקבות הרפורמה?

איך אדע מה הרמה המקצועית שלי?

מה צפוי לקרות לתוספות ייחודיות שיש לסקטורים מסוימים?

האם אקבל את הרטרו במידה ועברתי מעסיק מאז יולי 2021?

האם אצטרך לשלם מס גבוה יותר בגלל תשלום הרטרו?

מה צפוי לקרות במעבר בין תפקידים?

מה עם העובדים/ות המופרטים/ות?

מתי תהיה הפעימה השנייה של הרפורמה?