גיליון 82 - מרץ 2017

דברים שנאמרו במסגרת ההרצאה המרכזית באירוע הענקת פרס אורה גילבר לשנת 2016

הורד קובץ