אנו משיקים לוח דרושים לשעת החירום,

וקוראים לכל עובדת סוציאלית ועובד סוציאלי באשר הם,

אשר יכולים כעת להיכנס לשוק התעסוקה הציבורי,

למצוא את מקומם ולקחת חלק בתפקידים בשכר המוצעים.

בעמוד זו יפורסמו משרות לתקופת החירום לצד משרות שפתוחות גם בתקופת השגרה.

 

לדיווח על תקלות בהעלאת מודעות ללוח, אנא שלחו מייל לכתובת aguda@socialwork.org.il

 

עיריית הרצליה12-11-2023
ממלא/ת מקום עו"ס לתחום נכויות ושיקום

דרוש/ה: ממלא/ת מקום עו"ס לתחום נכויות ושיקום החלפה בגין יציאה לחל"ת

תיאור התפקיד: • ליווי משפחות לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים ע"פ מהלך החיים, צרכיהם ורצונם • ליווי וטיפול בלקוחות במטרה לאפשר קידום ע"פ בחירותיהם, יכולותיהם וצרכיהם האישיים • בניית תכנית טיפול עם הלקוחות על מנת ליישם את מטרותיהם והוצאת תכנית הטיפול לפועל • השתתפות בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים • הפעלת חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול • פיתוח שירותים ע"פ צרכי הלקוחות • כפיפות: מנהלת המחלקה ו/או לראש צוות דרישות התפקיד:

תנאי סף: • תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור או תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

כישורים ודרישות נוספות: • עבודה קודמת במחלקה לשירותים חברתיים - יתרון • יכולת עבודה בצוות • ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות- יתרון • יכולת עבודה במציאות של ריבוי משימות • נכונות ליציאה לביקורי בית וביקורים במסגרות

היקף משרה: 90% דרוג: עו"ס

דרגה: בהתאם להסכם שכר עו"סים יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה ומסמכים נדרשים אחרים) למייל Anabel@herzliya.muni.il הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים. על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

עיריית הרצליה12-11-2023
עו"ס קהילתי/ת לתוכנית "הגשמה" לגיל השלישי

דרוש/ה: עו"ס קהילתי/ת לתוכנית "הגשמה" לגיל השלישי

כפיפות: מנהלת המחלקה למשאבי קהילה

תיאור התפקיד: • הכנת תכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות הגיל השלישי, ארגונים ושירותים בקהילה בה הוא פועל וטיפול בתחום נרחב של בעיות וצרכים • ליווי והדרכה למפעילי פרויקטים קהילתיים • איתור בעיות וצרכים של קהילת הגיל השלישי • איתור מנהיגות מקומית, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים, תכנון שירותים, ייזום והקמת שירותים חדשים • עבודה סינרגטית ובניית תכנית התערבות משותפת עם המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת • השתתפות בוועדות המטפלות בנושאי הגיל השלישי

דרישות התפקיד:

תנאי סף: • תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור או תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

כישורים ודרישות נוספות: • ניסיון של שלוש שנים בתחום העבודה הקהילתית ו/או בתחום הגיל השלישי - יתרון • הכרות וניסיון בתחום התעסוקה – יתרון • יחסי אנוש מצוינים • יכולת להוביל תהליכי שינוי • יכולת עבודה בצוות רב מקצועי

היקף משרה: 100% דרוג: עו"ס דרגה: בהתאם להסכם שכר עו"סים

יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה ומסמכים אחרים ככל שנדרש) למייל Anabel@herzliya.muni.il

הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים. על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

עיריית הרצליה12-11-2023
עו"ס לתחום חוק הנוער טיפול והשגחה

דרוש/ה: עו"ס לתחום חוק הנוער טיפול והשגחה

כפיפות: מדריך - ראש צוות חוק הנוער ו/או מנהלת מחלקת משפחות, ילדים נוער ונוצ"ץ

תיאור התפקיד: • בניית תכניות טיפול ויישומן לרבות תכניות לאור החוק ובמסגרת החוק לילד ולמשפחתו, עבודה מול בתי משפט, גורמי אכיפת החוק וכתיבת תסקירים, טיפול פרטני וקבוצתי • טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ , טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע והכל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים • פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של מוסדות אלה (שלוחה) • שפור מצבן של אוכלוסיות המטופלות באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות • קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול • קיום קשר עם לקוחות במוסדות ועריכת ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול • נקיטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם בפני הממונים • הפעלה, הדרכה והנחיית עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה לכך) • ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש • השתתפות בוועדות ובדיונים, בהתאם להנחיות הממונים דרישות התפקיד:

תנאי סף: • תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור או תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

כישורים ודרישות נוספות: • ניסיון בעבודה, או בהכשרה במחלקה לשירותים חברתיים - יתרון • ניסיון קודם בתחום הטיפול במשפחות נוער וילדים בסיכון – יתרון • מינוי לחוק נוער - יתרון • יכולת לעבודה טיפולית/סמכותית • יכולת לעבודה בתנאי לחץ • עבור עו"ס ללא מינוי, נכונות לצאת לקורס הכשרה לעו"סים לפי חוק הנוער • יכולת עבודה בצוות

היקף המשרה: 80%

דרוג: עו"ס

דרגה: בהתאם להסכם שכר עו"סים עבור עו"ס עם מינוי לחוק נוער - המשך העסקה מותנה בעמידה במכרז פומבי

יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה ומסמכים נדרשים אחרים) למייל Anabel@herzliya.muni.il

הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים. על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

עיריית הרצליה12-11-2023
עו"ס משפחות וילדים בסיכון

דרוש/ה: עו"ס משפחות וילדים בסיכון

כפיפות: מדריך - ראש צוות

תיאור התפקיד: • טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי , ע"י יעוץ , טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע, הכל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים • פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של מוסדות אלה (שלוחה) • שפור מצבן של אוכלוסיות המטופלות באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות • קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול • קיום קשר עם לקוחות במוסדות ועריכת ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול • נקיטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם בפני הממונים • הפעלה, הדרכה והנחיית עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל/ה הכשרה מתאימה לכך) • ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש • השתתפות בוועדות ובדיונים, בהתאם להנחיות הממונים • בניית תכניות טיפול ויישומן לרבות תכניות לאור החוק ובמסגרת החוק לילד ולמשפחתו • ניהול תיקיית הלקוחות בתכנת מחשב מותאמת

דרישות התפקיד: תנאי סף: • תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור או תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

כישורים ודרישות נוספות: • ניסיון בעבודה או בהכשרה במחלקת רווחה- יתרון • ניסיון קודם בתחום הטיפול במשפחות נוער וילדים בסיכון-יתרון • יכולת עבודה בצוות

היקף משרה: 50%

דרוג: עו"ס

דרגה: בהתאם להסכם שכר עו"סים

יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה ומסמכים נדרשים אחרים) למייל Anabel@herzliya.muni.il

הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים. על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

עיריית הרצליה12-11-2023
עו"ס קהילתי/ת אלימות במשפחה

דרוש/ה: עו"ס קהילתי/ת אלימות במשפחה

כפיפות: מנהלת המרכז לשלום המשפחה

תיאור התפקיד: • אחריות לתכנון וביצוע התערבויות לפיתות קהילתי לקהילה הגיאוגרפית שבה הוא פועל תוך התייחסות לנושאים הדורשים שינוי: בתחומי חיים נרחבים, בקרב קבוצות ייחודיות בקהילה בעלות מאפיין ייחודי משותף, מתוך לקוחות המחלקה לשירותים חברתיים ובארגונים ושירותים • ייזום תהליכים ללמידה והיכרות עם הקהילה, איתור נושאים הדורשים שינוי מתוכנן בתחום הטיפול באלימות במשפחה, הכנת תכניות התערבות ויישומן, תוך איסוף נתונים רלוונטיים ותיעודם • עידוד התארגנות של תושבים ומנהיגות קהילתית מקומית לפעולות משותפות, הגברת מודעות ופעולות מניעה בתחום אלימות במשפחה, לצד ייזום והובלת תהליכים לשיתוף והשתתפות בנושאים הדורשים שינוי ברמה קהילתית • הקמת צוותים רב מקצועיים ובין מגזריים בהשתתפות חברי הקהילה לייזום, תיאום, תכנון ויישום פעולות קהילתיות בתחום האלימות במשפחה • הבהרת המדיניות שנקבעה ע"י הועדה הבין משרדית והאגף המקצועי במשרד בתחום האלימות במשפחה, הסברה והפצת הגישה המקצועית בתחום האלימות במשפחה בקרב קבוצות, ארגונים, מוסדות ושירותים בקהילה • ארגון השתלמויות, כנסים, ימי עיון בנושאי עבודה סוציאלית קהילתית בתחום האלימות במשפחה לפעילים קהילתיים, אנשי מקצוע וקבוצות בקהילה • השתתפות בפורומים וועדות שעניינם טיפולך ומניעה בתחום האלימות במשפחה ועבודה קהילתית

דרישות התפקיד:

תנאי סף: • תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור או תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים • נדרש לעבור קורס הכשרה בסיסית בתחום הטיפול באלימות במשפחה בשנתיים הראשונות בתפקיד • נדרש לעבור קורס הכשרה בסיסית בעבודה קהילתית בשנתיים הראשונות בתפקיד

כישורים ודרישות נוספות: • ניסיון בעבודה או בהכשרה במחלקת רווחה- יתרון • מיומנויות בתחום הטיפול באלימות ו/או העבודה הקהילתית - יתרון • יכולת עבודה בצוות • יכולת הובלת תהליכי שינוי וריכוז פרויקטים • יכולת עבודה עצמאית • יכולת למידה מהירה ולמידת מתודות חדשות בתחום • כישורי סדר וארגון • יחסי אנוש מצוינים

היקף משרה: 100% לפחות יום אחד בשבוע עבודה בשעות אחה"צ , בימי ד' - חובה עבודה בבוקר

דרוג: עו"ס דרגה: בהתאם להסכם שכר עו"סים

יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה¹ ומסמכים נדרשים אחרים) למייל: Anabel@herzliya.muni.il ¹

על אישור העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקף משרה, פירוט תוכן התפקיד וניסיון ניהולי ככל שנדרש הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים. על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

עיריית הרצליה12-11-2023
עו"ס לתחום נכויות ושיקום

דרוש/ה: עו"ס לתחום נכויות ושיקום ( 2 משרות)

כפיפות: מנהלת המחלקה ו/או לראש צוות

תיאור התפקיד: • ליווי משפחות לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים ע"פ מהלך החיים, צרכיהם ורצונם • ליווי וטיפול בלקוחות במטרה לאפשר קידום ע"פ בחירותיהם, יכולותיהם וצרכיהם האישיים • בניית תכנית טיפול עם הלקוחות על מנת ליישם את מטרותיהם והוצאת תכנית הטיפול לפועל • השתתפות בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים • הפעלת חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול • פיתוח שירותים ע"פ צרכי הלקוחות דרישות התפקיד: תנאי סף: • תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור או תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

כישורים ודרישות נוספות: • עבודה קודמת במחלקה לשירותים חברתיים - יתרון • יכולת עבודה בצוות • ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות- יתרון • יכולת עבודה במציאות של ריבוי משימות • נכונות ליציאה לביקורי בית וביקורים במסגרות

היקפי משרות: 80% למשרה דרוג: עו"ס דרגה: בהתאם להסכם שכר עו"סים

יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה ומסמכים נדרשים אחרים) למייל Anabel@herzliya.muni.il

הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים. על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

עיריית הרצליה12-11-2023
עו"ס משפחות וילדים בסיכון

דרוש/ה: עו"ס משפחות וילדים בסיכון

כפיפות: מדריך - ראש צוות

תיאור התפקיד: • טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי , ע"י יעוץ , טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע, הכל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים • פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של מוסדות אלה (שלוחה) • שפור מצבן של אוכלוסיות המטופלות באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות • קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול • קיום קשר עם לקוחות במוסדות ועריכת ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול • נקיטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם בפני הממונים • הפעלה, הדרכה והנחיית עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל/ה הכשרה מתאימה לכך) • ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש • השתתפות בוועדות ובדיונים, בהתאם להנחיות הממונים • בניית תכניות טיפול ויישומן לרבות תכניות לאור החוק ובמסגרת החוק לילד ולמשפחתו • ניהול תיקיית הלקוחות בתכנת מחשב מותאמת דרישות התפקיד:

תנאי סף: • תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור או תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

כישורים ודרישות נוספות: • ניסיון בעבודה או בהכשרה במחלקת רווחה - יתרון • ניסיון קודם בתחום הטיפול במשפחות נוער וילדים בסיכון - יתרון • יכולת עבודה בצוות

היקף משרה: 80% דרוג: עו"ס

דרגה: בהתאם להסכם שכר עו"סים יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה ומסמכים נדרשים אחרים) למייל Anabel@herzliya.muni.il הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים. על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

עיריית הרצליה12-11-2023
עו"ס יחידת הסיוע

דרוש/ה: עו"ס יחידת הסיוע

תיאור התפקיד: • ליווי וטיפול בלקוחות במטרה לאפשר קידום ע"פ בחירותיהם, יכולותיהם וצרכיהם האישיים. • ליווי וטיפול אוכלוסיית בוגרים בודדים, ללא עורף משפחתי, המצויים במצב משברי • ליווי הלקוחות בתהליכי מיצוי זכויות מול הגופים השונים, בהתאם לתוכנית הטיפול הנבנית עם הלקוח ובהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים. • איתור ובדיקת צרכים לאוכלוסיית היעד • פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה • הפעלה, הדרכה והנחיית עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים • ביצוע העבודה לפי תכנית עבודה שנתית • ניהול רישום, ריכוז ומעקב אחר התחום והתוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש • השתתפות בוועדות , בדיונים , בהתאם להנחיות הממונים • הפעלת חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול • פיתוח שירותים ע"פ צרכי הלקוחות •

כפיפות: למנהלת המחלקה ו/או לראש צוות

דרישות התפקיד: תנאי סף: • תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור או תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

כישורים ודרישות נוספות: • עבודה קודמת במחלקה לשירותים חברתיים – יתרון • ניסיון עבודה קודם בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות- יתרון • יכולת עבודה בצוות • יכולת עבודה במציאות של ריבוי משימות. • נכונות ליציאה לביקורי בית וביקורים במסגרות היקף משרה: 100% דרוג: עו"ס דרגה: בהתאם להסכם שכר עו"סים יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה ומסמכים נדרשים אחרים) למייל Anabel@herzliya.muni.il

הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים. על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

מערך דיור ידידה12-11-2023
להוסטל ייחודי מאוד דרוש/ה עו"ס/ית במשרה חלקית ממלא/ת מקום לחל"ד ארוכה (8 חודשים), החל מחודש ינואר

להוסטל ייחודי מאוד לבוגרים עם אוטיזם דרוש/ה עו"ס/ית ממלא/ת מקום במשרה חלקית (יומיים בשבוע, לא כולל שעות ערב), לחופשת לידה ארוכה (בערך 8 חודשים), החל מחודש ינואר.

תפקיד מוביל במסגרת, כולל הדרכת צוות והובלת צוות רב מקצועי מנוסה. מסגרת קטנה וביתית עם צוות מקסים, חם ואוהב!

תנאים עפ"י צו הרחבה. המסגרת נמצאת באזור קיבוץ צובה/מבשרת ציון.

קו"ח יש לשלוח במייל: devra@yedida-h.co.il

א.ש. סיעוד מקבוצת נטלי שירותי רפואה12-11-2023
ביקורי בית - אזור חיפה

לחברת א.ש. סיעוד מקבוצת נטלי שירותי רפואה דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת עבור ביצוע ביקורי בית לקשישים- בחיפה ( כ50 ביקורים)

התפקיד כולל: * ביצוע ביקורי בית שגרתיים. * מתן מענה מקצועי ללקוחות החברה, מילוי דוחות ומתן דיווח שוטף. * טיפול בדוחות, עבודה אל מול ביטוח לאומי וקרן ניצולי שואה.

דרישות: תואר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס / גרונטולוגיה/ סיעוד/ ריפוי בעיסוק/ פיזיותרפיה - חובה אהבת אדם, סבלנות, שירותיות, ראש גדול - חובה ניסיון בסיעוד/ הכרות עם תחום הגיל השלילי - יתרון משמעותי!!!

א.ש. סיעוד מקבוצת נטלי שירותי רפואה12-11-2023
ביקורי בית - אשדוד והסביבה

לחברת א.ש. סיעוד מקבוצת נטלי שירותי רפואה דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת עבור ביצוע ביקורי בית לקשישים- באשדוד ( כ90 ביקורים)

התפקיד כולל: * ביצוע ביקורי בית שגרתיים. * מתן מענה מקצועי ללקוחות החברה, מילוי דוחות ומתן דיווח שוטף. * טיפול בדוחות, עבודה אל מול ביטוח לאומי וקרן ניצולי שואה.

דרישות: תואר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס / גרונטולוגיה/ סיעוד/ ריפוי בעיסוק/ פיזיותרפיה - חובה אהבת אדם, סבלנות, שירותיות, ראש גדול - חובה ניסיון בסיעוד/ הכרות עם תחום הגיל השלילי - יתרון משמעותי!!!

א.ש. סיעוד מקבוצת נטלי שירותי רפואה12-11-2023
עו"ס ביקורי בית - באר שבע

לחברת א.ש. סיעוד מקבוצת נטלי שירותי רפואה דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת עבור ביצוע ביקורי בית לקשישים באזור באר שבע .

התפקיד כולל: * ביצוע ביקורי בית שגרתיים. * מתן מענה מקצועי ללקוחות החברה, מילוי דוחות ומתן דיווח שוטף. * טיפול בדוחות, עבודה אל מול ביטוח לאומי וקרן ניצולי שואה.

דרישות: תואר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס / גרונטולוגיה/ סיעוד/ ריפוי בעיסוק/ פיזיותרפיה - חובה אהבת אדם, סבלנות, שירותיות, ראש גדול - חובה ניסיון בסיעוד/ הכרות עם תחום הגיל השלילי - יתרון משמעותי!!!

א.ש. סיעוד מקבוצת נטלי שירותי רפואה12-11-2023
מנהל/ת סניף - הרצליה

לחברת א.ש. סיעוד דרוש/ה מנהל /ת סניף - בהרצליה.

התפקיד כולל: גיוס, קליטה, ניהול והכשרת צוות העובדים. אחריות ניהולית על מכלול השירותים והפעילויות בסניף ניהול על פי יעדים ולמול תכנית עבודה ותקציב. פיתוח ושימור קשרים בקהילה - עבודת שטח ומשרד. משרה דינאמית ומאתגרת בסביבה משפחתית עם תחושה של שליחות!

דרישות: * ניסיון ניהולי - חובה! * יכולת הנעת עובדים, ייצוגיות, כושר ביטוי בכתב ובע"פ - חובה * אוריינטציה שיווקית - חובה * שליטה ביישומי Office - חובה * רישיון נהיגה - חובה * ניסיון בתחום הסיעוד - יתרון * תואר בעבודה סוציאלית / גרונטולוגיה - יתרון משמעותי!!! * שפות: אנגלית ו/או רוסית - יתרון

המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

פתחיה09-11-2023
רכז/ת ומדריך הורים/ מטפל רגשי

לגן תקשורתי ביבנה/ראשלצ דרוש/ה עוס לתפקיד מרתק של ריכוז בשילוב עם תפקיד טיפולי לצד עוס נוסף.

משרה חלקית/ מלאה * ניתנת הדרכה חיצונית פרטנית על כל אחד מהתפקידים * ניתנת הדרכה קבוצתית * השתלמויות קבועות סביבת עבודה חמה ועוטפת ואופציות קידום 

Progdaniela@gmail.com 054-6428578

המכללה האקדמית ספיר09-11-2023
עובד/ת סוציאלי/ת לעבודה משמעותית עם קהילת המכללה.

למכללה האקדמית ספיר דרוש/ה עבד/ת סוציאלית

רקע:

מכללת ספיר התעוררה ב-7.10 ביחד עם כל עם ישראל לתוך מציאות מחרידה. אנו מבכים את מותם של המאות שאיבדו את חייהם בהתקפה הרצחנית. מחשבותינו וליבנו עם חברינו וחברותינו שאיבדו את יקיריהם.  אנו מתפללים לשלום הנעדרים והפצועים, ולשלום כוחות הביטחון. 

רבים במכללה חוו את טראומת האימה והלחימה, ואין אדם במכללה שלא מכיר אנשים שנרצחו,נחטפו או נפצעו.

אנו מחפשים עובד/ת סוציאלי/ת במשרה מלאה, לתקופה של כחצי שנה, לעבודה משמעותית עם קהילת המכללה.

תיאור התפקיד:

 • מתן סיוע סוציאלי לסטודנטים ואנשי סגל הפונים לסיוע בהתמודדות עם השלכות המלחמה.
 • טיפול פרטני, מתן תמיכה לסטודנטים ואנשי סגל הנזקקים לסיוע וליווי
 • סיוע במיצוי זכויות.
 • מענה טלפוני וקשר עם מקבלי שירות.
 • קיום שיחות להפחתת מתחים והתמודדות עם טראומה באופן פרונטלי או מקוון
 • כתיבת תיעוד והעברת דיווחים שוטפים לגורמים הרלבנטיים במכללה.

כישורים נדרשים

 • השכלה אקדמית - תואר אקדמי בעבודה סוציאלית ורישיון עיסוק במקצוע
 • שליטה מלאה בשפה העברית
 • שליטה מלאה ביישומי מחשב
 • דיסקרטיות
 • אדיבות, סבלנות וסובלנות

היקף משרה: 100% (העבודה מתבצעת פיזית מתל אביב)
תחילת עבודה: מיידית, עבודה זמנית לתקופה של כחצי שנה.

המעוניינים ישלחו קורות חיים במייל בלבד עד לתאריך 15.11.2023 בשעה 12:00 לכתובת hr@sapir.ac.il

המכללה מעודדת גיוון תעסוקתי, ומזמינה מועמדים מאוכלוסיות מגוונות העומדים בדרישות התפקיד, להגיש מועמדותם.

מודעה חדשה