אנו משיקים לוח דרושים לשעת החירום,

וקוראים לכל עובדת סוציאלית ועובד סוציאלי באשר הם,

אשר יכולים כעת להיכנס לשוק התעסוקה הציבורי,

למצוא את מקומם ולקחת חלק בתפקידים בשכר המוצעים.

בעמוד זו יפורסמו משרות לתקופת החירום לצד משרות שפתוחות גם בתקופת השגרה.

 

לדיווח על תקלות בהעלאת מודעות ללוח, אנא שלחו מייל לכתובת aguda@socialwork.org.il

 

עיריית הרצליה09-05-2022
מדריך/כה חינוכי/ת-טיפולי/ת - בית חם לנערות במצבי סיכון ובמצוקה

האגף לשירותים חברתיים - מחלקת משפחות ילדים, נוער וצעירים

דרוש/ה: מדריך/כה חינוכי/ת-טיפולי/ת - בית חם לנערות במצבי סיכון ובמצוקה

כפיפות: רכזת בית חם לנערות

תיאור התפקיד:
• הפעלת הנערות בפעילות מעשירה, חווייתית וחינוכית בהתאם להנחיות העו"ס
• אחריות לפעילות חינוכית – טיפולית

דרישות התפקיד:

תנאי סף:
• השכלה תיכונית מלאה - 12 שנות לימוד לפחות

• ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם אוכלוסיית היעד או עם דומה לה

• חובת הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001 .
כישורים ודרישות נוספות:
• תואר אקדמי בחינוך, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה/מקצוע טיפולי או חינוכי - יתרון
• יכולת לתקשורת טובה עם הנערות
• יכולת הפעלת קבוצת נערות בפעילות חינוכית - טיפולית
• יכולת חיזור, חום, הכלה והצבת גבולות
• יכולת עבודה בצוות
• כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ

היקף המשרה: 40%
2 ימי עבודה בשבוע בשעות אחה"צ , 13:00-19:00

דרוג: חינוך, נוער, חברה וקהילה או בדרוג מקביל דרגה: בהתאם להשכלת המועמד/ת

יש להעביר קורות חיים בעברית בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה¹ ומסמכים נדרשים אחרים) לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל² michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 23/05/2022.

¹על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי בהתאם לנדרש במכרז.
²בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל - במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,
יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ( בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון email אחר).
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

עיריית הרצליה09-05-2022
ממלא/ת מקום עו"ס טיפול בנפגעי תקיפה מינית (החלפה בגין יציאה לחל"ד)

עיריית הרצליה
האגף לשירותים חברתיים – מחלקת פרט ומשפחה, המרכז לשלום המשפחה

דרוש/ה: ממלא/ת מקום עו"ס טיפול בנפגעי תקיפה מינית (החלפה בגין יציאה לחל"ד)

כפיפות: מנהלת המרכז לשלום המשפחה

תיאור התפקיד:
•התערבות וטיפול פרטני בנשים וגברים נפגעי טראומה מינית וניצול מיני
•טיפול בלקוחות עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים
•שותפות בפעילות מניעה והסברה בקהילה
•ייעוץ והדרכה לאנשי מקצוע בקהילה
•ניהול רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש
•השתתפות בצוות טיפול בתחום אלימות במשפחה (הדרכה וישיבות צוות)

דרישות התפקיד:
תנאי סף:
•תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה
להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור
או
תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל
•רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
•ניסיון בטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית

כישורים ודרישות נוספות:
•תואר שני בעבודה סוציאלית – יתרון
•הכשרה בתחום פגיעות מיניות וטראומה של יחסים –יתרון
•ידע וניסיון בעבודה טיפולית עם נשים נפגעות אלימות זוגית – יתרון
•יכולת עבודה בצוות
•התחייבות להשתתף בקורס של משרד הרווחה במועד שייקבע ע"י העירייה
•התחייבות להשתתף בהשתלמויות הקשורות לתפקיד
•יכולת ונכונות לעבוד בשעות אחה"צ והערב עפ"י צורך

היקף משרה: 50%
עבודה בשעות אחה"צ והערב לפחות פעם אחת בשבוע (גמיש), יום ד' בבוקר - חובה

דרוג: עו"ס מתח דרגות: י"א – ט'

יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה,
אישורי העסקה ומסמכים נדרשים אחרים) למייל Anabel@herzliya.muni.il

הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

יעדים לצפון09-05-2022
ליעדים לצפון דרושה עו"ס בית חם לנערות במצבי מצוקה ביישוב יוקנעם

ליעדים לצפון דרושה עו"ס בית חם לנערות במצבי מצוקה ביישוב יוקנעם

הגדרת התפקיד:
ניהול הבית החם ברמת היישוב. אחריות כוללת ליישום התוכנית תואמת תכנון, תוך מעקב ובקרה.

יכולות וכישורים נדרשים:
- תואר ראשון בעבודה סוציאלית .
- ניסיון של שנתיים בשטח יתרון, רצוי בעבודה עם בני-נוער בדגש על אוכלוסייה בסיכון .
- יכולת אישית ומקצועית טובה ליצירת קשר ולעבודה קבוצתית עם נערות.
-יכולת לעבודה ריכוזית במציאות ארגונית מורכבת.
- נכונות לעבודה בשעות גמישות ולא שגרתיות.
- יכולת ניהול וארגון , ידע במחשב ותוכנות OFFICE.
35% משרה

קורות חיים יש לשלוח למייל : rihamas@yeadim.org

עיריית אור יהודה09-05-2022
דרוש/ה עו"ס לטיפול במשפחות צמי"ד ואינטייק

לעיריית אור יהודה-האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים
דרוש/ה עו"ס לתפקיד אבחון ומיון ביחידת האינטייק
בשילוב עם עו"ס בתחום צרכים מיוחדים
אחוזי המשרה גמישים בין 50% ל-75%
עבודה בצוות, כוללת הדרכה והשתלמויות
עם אופציה להתפתחות מקצועית וניהולית בהמשך
למידע נוסף 0733388481/513, סוזי

העמותה לילדים בסיכון מרכז לחקר וטיםול באוטיזם09-05-2022
מטפלת רגשית

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול ישיר במרכז לטיפול וחקר אוטיזם בגני ומעונות בת ים
לעמותה לילדים בסיכון, מרכז לטיפול וחקר באוטיזם גני ומעונות יחידת בת ים דרוש/ה: עו"ס לטיפולים רגשיים לילדים בספקטרום האוטיסטי ולהדרכות הורים.
העבודה בצוות רב מקצועי ובסביבת עבודה מפתחת ומפרה הכוללת :
הדרכה קלינית פרטנית שוטפת
השתתפות בקבוצות הדרכה
השתלמויות וימי עיון המונחים ע"י אנשי מקצוע בכירים מומחים בתחום האוטיזם.
התפתחות והתמקצעות בטיפול בילדים בדגש על אוטיזם ועיכובי התפתחות.
**אפשרות להתפתחות לתפקידי ריכוז והדרכה.
*** העבודה מוכרת כניסיון בבריאות הנפש לטובת לימודי פסיכותרפיה.

דרישות:
 בעלי תואר שני בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר ורישום בפנקס העו"ס.
 ניסיון בגיל הרך ו/או בתחום נכויות התפתחותיות - יתרון
 ניסיון בעבודה עם הורים - יתרון
 ניסיון בעבודה רב מערכתית - יתרון
 עדיפות לבעלי תואר עו"ס במגמה טיפולית
 יכולת עבודה בצוות, רצון ללמוד ולהתפתח.

ניתן ליצור קשר במייל או בטלפון:
דניאל קסלר 0523298600
Kess.daniel@gmail.com

נעמת09-05-2022
עו"ס למעון רב תכליתי נעמת בדימונה

למעון רב תכליתי נעמת בדימונה דרוש/ה עו״ס בהיקף משרה של 80%
דרישות:
תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ניסיון בתחום הגיל הרך והמשפחה.
העבודה כוללת: הדרכת צוות, בניית תוכניות טיפול, עבודה מול גורמים בקהילה ועוד.
תנאים לפי צו ההרחבה.
*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קו״ח יש לשלוח למייל: mali_425@naamat.org.il

נעמת09-05-2022
עו"ס למעון רב תכליתי נעמת בפתח תקווה

למעון רב תכליתי נעמת בפתח תקווה דרוש/ה עו״ס בהיקף משרה של 80% - משרה זמנית עם אופציה להארכה.
דרישות:
תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ניסיון בתחום הגיל הרך והמשפחה.
העבודה כוללת: הדרכת צוות, בניית תוכניות טיפול, עבודה מול גורמים בקהילה ועוד.
תנאים לפי צו ההרחבה.
*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קו״ח יש לשלוח למייל: mali_425@naamat.org.il

נעמת09-05-2022
עו"ס למעון רב תכליתי נעמת ביפו

למעון רב תכליתי נעמת ביפו דרוש/ה עו״ס בהיקף משרה של 80%.
דרישות:
תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ניסיון בתחום הגיל הרך והמשפחה.
העבודה כוללת: הדרכת צוות, בניית תוכניות טיפול, עבודה מול גורמים בקהילה ועוד.
תנאים לפי צו ההרחבה.
*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קו״ח יש לשלוח למייל: mali_425@naamat.org.il

עמית העמותה לרווחת האזרח הוותיק נס ציונה09-05-2022
עו"ס מרכז יום

למרכז יום רב תחומי למבוגר בנס ציונה, לעבודה באוירה חמה ונעימה עם צוות נפלא ואיכותי, דרוש.ה:
עובד.ת סוציאלי.ת חרוצ.ה ואוהב.ת אדם למשרה מלאה.
התפקיד דינמי ומעניין וכולל יצירת קשר אישי עם משתתפי המרכז ובני משפחותיהם, אבחון והערכה, טיפול פרטני וקבוצתי, סיוע במיצוי זכויות וקשר עם נותני שירות בקהילה, שותפ.ה להדרכת צוות רב מקצועי, ייזום פרוייקטים.

בית אבות09-05-2022
דרוש/ה עו"ס

לבית אבות סיעודי בבאר שבע דרוש/ה עו"ס למשרה מלאה.
תנאים טובים לפי צו ההרחבה , שעות גמישות.

תנאי קבלה:
תואר ראשון בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוצאליים
זיקה ואהבה לעבודה עם אוכלוסיית הגיל השלישי
ראש גדול ותקשורת בינאישית טובה
יתרון לדוברי רוסית

עמותת איל"ן09-05-2022
עובד/ת סוצאלי/ת

לעמותת איל"ן העוסקת בטיפול ובשיקום אנשים עם מוגבלויות פיזיות דרוש/ה עובד/ת סוציאלית.
תיאור התפקיד : תפקיד מגוון ומאתגר המשלב ליווי משפחות לילדים בוגרים עם מוגבלות פיזית
ייזום תכנון והובלת פרויקטים קהילתיים-קבוצתיים.
דרישות התפקיד :
תואר ראשון בעבודה סוציאלית ( רישום בפינקס העובדים הסוציאליים )
הבנה במדיה הדיגיטאלית ושימוש בה לקידום שירותים - יתרון.
ראש גדול , מוטיבציה ויצירתיות .
רצון ויכולת לפתח שירותים באוריינטציה קבוצתית קהילתית.
מקום העבודה - איל"ן תל אביב מרכז תל אביב.
היקף משרה 50%
קורות חיים ניתן ללוח -hagitc@ilan-israel.co.il

עמותת שק"ל09-05-2022
עובדת סוציאלית למערך דיור ותעסוקה- מודיעין שוהם

ליווי בהכנת תכניות אישיות ויישום תכנית טיפול.
השתתפות בועדות,קליטת דיירים ומועסקים חדשים.
קשר עם גורמים ברווחה.
שיחות אישיות,הדרכות צוות.

רישום בפנקס העו''ס
נסיון בתחום המוגבלויות
יחסים בינאישיים מעולים
כושר הבעה בכתב ובע''פ
מוטיבציה ואחריות אישית גבוהה

עמותת אנוש09-05-2022
מתאם/ת טיפול למערך הדיור של עמותת אנוש בעפולה

ליווי מתמודדי נפש בתהליכי החלמה ושיקום בקהילה, הובלה וניהול של התהליך השיקומי. תיאום טיפול מול הגורמים השונים בקהילה, ליווי והדרכה של צוות המדריכים, בניית תכניות שיקום ויישומן.

עמותת אנוש09-05-2022
מתאם/ת טיפול למערך הדיור של עמותת אנוש בעפולה

ליווי מתמודדי נפש בתהליכי החלמה ושיקום בקהילה, הובלה וניהול של התהליך השיקומי. תיאום טיפול מול הגורמים השונים בקהילה, ליווי והדרכה של צוות המדריכים, בניית תכניות שיקום ויישומן.

הרשות לשיקום האסיר09-05-2022
מ"מ רכז שיקום אזורי דרום

שם התפקיד: מילוי מקום רכז שיקום אזורי

מיקום התפקיד במבנה הארגוני: כפיפות למפקח שיקום מחוזי
מקום העבודה: משרדי הרשות בבאר שבע

תנאי העסקה
מתח דרגות ז-ה בדירוג העובדים הסוציאליים
חלקיות משרה: 75% משרה

מהות התפקיד
טיפול ושיקום אסירים משוחררים ופיקוח על ביצועה, החל מתום המאסר ועד לסיום הליך השיקום בהתאם לתוכנית השיקום שנבנתה;
משימות

הפעלת התערבות מקצועית טיפוליות פרטניות וקבוצתיות בהתאם לתוכנית השיקום שנבנתה;

יצירת מערכת אמון ושיתוף פעולה עם האסיר המשוחרר שתאפשר מחויבות לתוכנית השיקומית בקהילה;

ליווי תעסוקתי עם האסירים שבפיקוח;

גיוס גורמי תמיכה (בעיקר מקרב המשפחה) בקהילה והכוונתו לסיוע בתהליך השיקום;

מתן דיווח למפקח האזורי על תפקודו ועמידתו של אסיר המשוחרר בתנאי התוכנית השיקומית לכל אורך תקופת הטיפול והפקוח;

השתתפות בפעילות המחוז בפעילויות שיקום לאסיר;

ממשקים פנימיים
מנהל המחוז, ראש תחום נוער, רכז ועדות שחרורים, מפקחי תעסוקה, יועצי פיקוח אלקטרוני;

ממשקים חיצוניים
משרד הרווחה, משרד החינוך, מערכת המשפט, שב"ס, לשכת התעסוקה;

דרישות התפקיד
השכלה
תואר ראשון בעבודה סוציאלית - חובה;
תואר שני בעבודה סוציאלית או קרימינולוגיה - יתרון;

ניסיון מקצועי
עדיפות לשנה ניסיון טיפולי בתחום העבודה הסוציאלי ;

הכשרות, קורסים והסמכות
קורס הדרכה טיפולית ממוסד אקדמאי - יתרון
קורס סמים וטיפול בהתמכרויות - יתרון
קורס הנחיית קבוצות - יתרון

כישורים ויכולות נדרשות
גישה טיפולית ושירותית; יכולת עבודה בצוות; יחסי אנוש טובים;

רישיונות והיתרים רלוונטיים
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים - חובה (לעובדים סוציאליים)
רישיון נהיגה ורכב אישי - חובה

שפות
עברית ברמה גבוהה
ערבית ברמה גבוהה - יתרון
שפות נוספות - רוסית, אמהרית - יתרון.

מגורים במרחב הגיאוגרפי של המחוז - יתרון

התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
_________________________________________________________________
הערות:
1. לתפקיד רשאי לגשת עובד שהינו בעל תואר שני טיפולי גם אם אינו עובד סוציאלי לרבות: קרימינולוג קליני ופסיכולוג קליני/שיקומי. מתח דרגות בדירוג המחר מקביל לדירוג העו"ס (38-40 בדירוג המח"ר)
2. תינתן עדיפות למועמדים כשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים בהגדרה של אדם עם מוגבלות 35.221 לתקשי"ר. מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר.
4. מועמדים למשרה זו עשויים להידרש להיבחן לעבור במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים ע"י מרכז הערכה וכחלק מעמידה בתנאי הסף
5. במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו הבקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות כמבוטלת.
6. המשרה הינה לתקופת מילוי לתקופה של שנה.
7. רק פנויות רלוונטיות תענה.
_____________________________________________________________________________________
יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה ומסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים.
עד ליום ה', 26 במאי 2022

מודעה חדשה