לדיווח על תקלות בהעלאת מודעות ללוח, אנא שלחו מייל לכתובת aguda@socialwork.org.il

 

עיריית הרצליה26-11-2023
מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד:

• אחריות לעבודתו התקינה של האגף, עובדיו ועובדי המסגרות הקשורות בו על מנת לספק שירותי רווחה (שירותים חברתיים/קהילתיים) לאוכלוסיית היעד • פועל/ת לקידום רווחת תושבי הרשות ולשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים, שותף/ה לתכנון החברתי בעיר • אחריות בפני ראש העירייה ומנכ"ל העירייה לתפקוד תקין של האגף ולביצוע תכניות העבודה המאושרות על ידי הרשות בהתאם למדיניות ראש העירייה והמנכ"ל ובהתאם לנהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והביטחון החברתי • פועל/ת בהתאם למדיניות משרד הרווחה והביטחון החברתי כמפורט בחוקים, בתקנות ובהוראת המנכ"ל (תע"ס) ואחראי/ת ליישום מדיניות זו • אחריות להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתיות ורב שנתיות, המבוססות על איסוף מידע ונתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה • אחריות לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכניות העבודה בהתאם לתקציב מאושר, למעקב ולהערכה אחר ביצועם • ייזום, פיתוח וקיום קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות האגף עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, ייצוג האגף בפני גורמי חוץ • אחריות לביצוע הרישומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי האגף ומטרותיו ומן ההוראות שנקבעו על ידי המשרד בנושאים אלה • אחריות להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע"י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול האגף ולשיפור השירות • אחריות שהזכאים לקבלת שירותים חברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים ברמה מקצועית הנאותה ובמועד הרצוי ובהתאם לקוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים, בהתאם לצרכי עבודת האגף • משמש/ת כראש מכלול אוכלוסייה בחירום • ביצוע כל משימה או פרויקט, בשגרה ובחירום, במסגרת עבודת העירייה, עפ"י הנחיית ממונה ישיר

דרישות התפקיד:

תנאי סף: השכלה והכשרה • תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח - 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור או תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים • בוגר/ת קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד או התחייבות לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו בהצלחה ניסיון מקצועי • ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית • ניסיון בארגון ובהפעלת צוות עובדים, בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה, במו"מ עם מוסדות ויחידים, בניהול משק תקציבי על שלביו
כישורים ודרישות נוספות: • תואר שני באחד מהתחומים הבאים: עבודה סוציאלית, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מנהל עסקים, כלכלה - יתרון • ניסיון בניהול של לפחות 10 עובדים ישירים למשך 5 שנים – יתרון • ניסיון בניהול תקציב של לפחות מיליון ₪ בשנה למשך 5 שנים - יתרון • הכרות וידע בתחום השלטון המקומי – יתרון • כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים • אמינות ומהימנות אישית, דיסקרטיות • יכולת קבלת החלטות ונשיאה באחריות, מתן דוגמא אישית • ייצוגית, יכולת הובלה, ראיה והבנה של צרכים מערכתיים, סמכותיות ואסרטיביות • יכולת תכנון, ארגון, סדר, תאום ,פיקוח ובקרה • תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש טובים ויכולת לעבודת צוות מכבדת • יכולת עבודה בתנאי לחץ ומול ממשקים רבים ברשות ומחוצה לה • עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובע"פ • שליטה ביישומי office • יכולת ונכונות לעבודה בימים ושעות בלתי שגרתיים

היקף המשרה: 100% דרוג: עו"ס דרגה: בהתאם להסכם שכר עו"סים חדש (רמת ניהול 7) תיתכן העסקה בחוזה מיוחד

יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה¹ ומסמכים אחרים במידה ונדרש) לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, במייל² michrazim@herzliya.muni.il או בפקס 09-9529143 עד ליום 30/11/2023. ¹על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי בהתאם לנדרש במכרז. ²בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל - במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה, יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ( בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון email אחר). - הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה. - תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. - תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. - מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. - המשרה נשוא המכרז הינה משרה בדרגה גבוהה, וע"פ תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם – 1979, ייערך בגינה מבחן מקדים שדרישותיו נקבעו מראש, רק מועמד שעמד בתנאי הסף והשיג תוצאות מתאימות במבחן יוזמן לראיון בפני ועדת בחינה (סעיפים 9ב, 11א, 13, 25א לתקנות). - מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים. - על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

החברה למתנסים26-11-2023
דרוש/ה מנחה לתכנית מעגלי תעסוקה

עו''ס או מרפא/ה בעיסוק ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום הטיפול באנשים עם מוגבלויות ניסיון בתעסוקה בליווי תעסוקתי יתרון יכולת עבודה בצוות יכולת התבטאות בכתב ובעל פה יכולת הדרכה פרטנית וקבוצתית יכולת ניהול ופיקוח ניידות + רשיון נהיגה חשיבה יצירתית ויכולת פתרון בעיות יכולת עבודה בתנאי לחץ דובר/ת ערבית יתרון

עיריית הרצליה26-11-2023
עו"ס לתחום נכויות ושיקום

דרוש/ה: עו"ס לתחום נכויות ושיקום

כפיפות: מנהלת המחלקה ו/או לראש צוות

תיאור התפקיד: • ליווי משפחות לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים ע"פ מהלך החיים, צרכיהם ורצונם • ליווי וטיפול בלקוחות במטרה לאפשר קידום ע"פ בחירותיהם, יכולותיהם וצרכיהם האישיים • בניית תכנית טיפול עם הלקוחות על מנת ליישם את מטרותיהם והוצאת תכנית הטיפול לפועל • השתתפות בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים • הפעלת חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול • פיתוח שירותים ע"פ צרכי הלקוחות

דרישות התפקיד:

תנאי סף: • תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור או תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ לישראל • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

כישורים ודרישות נוספות: • עבודה קודמת במחלקה לשירותים חברתיים - יתרון • יכולת עבודה בצוות • ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות- יתרון • יכולת עבודה במציאות של ריבוי משימות • נכונות ליציאה לביקורי בית וביקורים במסגרות

היקף משרה: 90%

דרוג: עו"ס דרגה: בהתאם להסכם שכר עו"סים חדש יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה ומסמכים נדרשים אחרים) למייל Anabel@herzliya.muni.il הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה. תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים. על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

הסוכנות היהודית26-11-2023
עובדת סוציאלית למרכז קליטה בבאר שבע

תיאור התפקיד:

1.עבודה פרטנית ו/או קבוצתית (בהתערבות קצרת מועד) עם עולים בעלי צרכים מיוחדים, השוהים במרכז הקליטה, לחיזוק תהליכי ההסתגלות ומתן מענה "רגיש" תרבות לצרכיהם. 2.ייעוץ והכוון לעולים החדשים השוהים במרכז הקליטה. 3.אבחון וטיפול פרטני על פי הצורך, לעיתים, תוך הסתייעות בשירותי רווחה מן החוץ. 4.סיוע באיתור ושילוב ילדי עולים בפנימיות, בפיתוח כישורים ומצוינות בקרב העולים המבוגרים, במיפוי צרכים של אוכלוסיות מיוחדות וגיבוש מענים. 5.פיתוח תכניות המשך לקליטת עולים. 6.הדרכת צוות רב תחומי, הפועל במרכז הקליטה, כולל הנחיית מתנדבים. 7.פיתוח שיתופי פעולה ועבודה שוטפת עם ארגונים ושירותים בתחומי הרווחה, הקליטה והבריאות (ביטוח לאומי/ מערך הגיור/ רווחה/ סיוע משפטי/ משרד הקליטה), לרבות סנגור על העולים ומיצוי זכויותיהם. 8.ניהול וטיפול באירועים חריגים בעלי אופי סוציאלי, הדורשים מענה מידי, בעתות חירום ומשבר.

דרישות התפקיד:

1.תואר ראשון בעבודה סוציאלית - חובה. תואר שני- יתרון. 2.ניסיון בעבודה סוציאלית פרטנית ו/או קהילתית- שנתיים לפחות- יתרון. 3.ניסיון בעבודה סוציאלית עם עולים חדשים - יתרון. 4.ניסיון בהנחיה מקצועית של צוות רב תחומי -חובה. 5.היכרות עם ארגונים בתחום הרווחה, הקליטה והבריאות במדינת ישראל, לרבות היכרות עם תהליכי העבודה הנהוגים בהם- יתרון משמעותי. 6.עברית ברמת שפת אם, כולל כושר ביטוי גבוה בע"פ ובכתב - חובה, שפות נוספות-יתרון. אמהרית – יתרון. 7.שליטה מלאה ביישומי מחשב כולל Office ואינטרנט- חובה. 8.תכונות אישיות: יכולת הקשבה, אמפטיה כלפי האחר, אמינות ודיסקרטיות, יחסי אנוש טובים, תקשורת בינאישית טובה, יכולת עבודה בצוות, מוטיבציה, תודעת שירות גבוהה, יכולת עבודה תחת לחץ. 9.נדרשת גמישות בשעות עבודה, וזמינות מרבית לעבודה בשעות לא שגרתיות . 10.בעל/ת רישיון נהיגה ורכב. 11.מקום עבודה: באר שבע.

*תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלות. סוג ההעסקה: העסקה באמצעות הסכם משרד הקליטה. הסוכנות היהודית שומרת לעצמה הזכות לבחור במועמד העונה על חלק או כל הדרישות לעיל. קורות חיים מפורטים יש להעביר דרך האתר https://www.jewishagency.org/il/jobs

עיריית גבעתיים26-11-2023
מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים בסיכון ואוכלוסיות קצה )של"ם(

אחריות על המערך הטיפולי ומתן מענים לילדים, בני נוער וצעירים במצבי סיכון ולמשפחותיהם ולאוכלוסיות בקצה הרצף הטיפולי, במסגרת עבודת האגף לשירותים חברתיים. העבודה בפיקוח משרד הרווחה בהתאם למדיניות המשרד בתחום.

עיקרי התפקיד:  אחריות על פעילותה התקינה של המחלקה.  אחריות על מכלול הנושאים ברשות המקומית הקשורים להפעלת מערך השירותים לילדים, בני נוער וצעירים במצבי סיכון ואוכלוסיות בקצה הרצף הטיפולי- דרי רחוב, התמכרויות ועוד.  אחריות על המערך הטיפולי של האגף לטובת אוכלוסיות אלה.  ייזום ופיתוח שירותים ומענים טיפוליים לאוכלוסיית היעד.  אחריות ניהולית על תקציב המחלקה ועל צוות עובדי המחלקה, כולל הדרכה מקצועית.  ריכוז מידע ונתונים על אוכלוסיות היעד לטובת איתור צרכים וכבסיס לעיצוב תכנית עבודה שנתית.  הכנת תכנית עבודה שנתית בהסתמך על מדיניות המשרד וצרכי הרשות המקומית ואחריות על ביצועה.  תאום ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים העוסקים בנושא לשם ביצועה המיטבי של תכנית העבודה השנתית ופיתוח מענים.  מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י מנהלת האגף.

הרשות לשיקום האסיר26-11-2023
רכז שיקום (נוער וצעירים) מרכז

מספר מכרז: 112023 התפקיד: רכז שיקום אזורי (נוער וצעירים)

מיקום התפקיד במבנה הארגוני: בכפיפות למנהל מרכז הוליסטי (נוער וצעירים)

מקום העבודה: תל אביב

תנאי העסקה ללא רמת ניהול בדירוג העובדים הסוציאליים

חלקיות משרה: מלאה שעות

עבודה:

שעות לא שגרתיות, ככלל, בשעות אחה"צ והערב. מהות התפקיד הכנת תוכניות שיקום לאסירים משוחררים מקרב בני נוער וצעירים (עד גיל 24 כולל), ליווי, טיפול ופיקוח על ביצועה, החל מתום המאסר ועד לסיום תהליך השיקום; משימות בניית תכנית שיקומית אישית והצגת התוכנית לאישור בוועדת השחרורים, ועדכונם בהתאם לשינויים; יצירת מערכת אמון ושיתוף פעולה עם הנער שתאפשר מחויבות לתוכנית השיקומית בקהילה; הפעלת גישות טיפוליות פרטניות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות; גיוס גורמי תמיכה מקרב בני המשפחה והקהילה לתהליך שיקום הנער; מתן דיווח למפקח שיקום מחוזי (נוער וצעירים) ולוועדת השחרורים באמצעות מנהל המרכז ההוליסטי על תפקודו של הנער לכל אורך תקופת הטיפול והפקוח; השתתפות בפעילות המחוז ובפעילויות שיקום לבני נוער וצעירים; ריכוז וארגון הפעילות הקהילתית במרכז ההוליסטי לנערים ולבני משפחותיהם; ליווי תעסוקתי עם הנערים שבפיקוח; ליווי נערים בפעילויות בקהילה, לרבות ביקורי בית ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים; ממשקים פנימיים מנהל המחוז, ראש תחום נוער וצעירים, יועץ מחוזי רכז ועדות שחרורים, מפקח שיקום תעסוקה, יועצי פיקוח אלקטרוני. ממשקים חיצוניים משרד הרווחה, משרד החינוך, מערכת המשפט, שב"ס, לשכת התעסוקה, שירות המבחן, יחידות לקידום נוער, שיקום נוער, מחלקות הרווחה, ביטוח לאומי, בריאות הנפש.

דרישות התפקיד

השכלה תואר ראשון בעבודה סוציאלית - חובה; תואר שני בעבודה סוציאלית או קרימינולוגיה - יתרון; ניסיון מקצועי ניסיון טיפולי של שנה לפחות כעובד סוציאלי - יתרון; עבודה טיפולית עם נוער וצעירים- יתרון ; הכשרות, קורסים והסמכות קורס הדרכה טיפולית ממוסד אקדמאי - יתרון קורס התמכרויות - יתרון קורס גישור - יתרון קורס הנחיית קבוצות - יתרון כישורים ויכולות נדרשות אחריות לתוצאות; גישה טיפולית ושירותית; יכולת עבודה בצוות; יחסי אנוש טובים; רישיונות והיתרים רלוונטיים רישום בפנקס העובדים הסוציאליים - חובה רישיון נהיגה - חובה שפות עברית ברמה גבוהה ערבית ברמה גבוהה - יתרון מגורים במרחב הגיאוגרפי של המחוז - יתרון התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד הערות: למכרז רשאי לגשת עובד שהינו בעל תואר שני טיפולי גם אם אינו עובד סוציאלי לרבות: קרימינולוג קליני ופסיכולוג קליני/שיקומי.

מתח דרגות בדירוג המחר מקביל לדירוג העו"ס. המשרה הינה יעודיית למועמדים כשירים לתפקיד הנדון שהינם משתייכים לחברה הערבית. תינתן עדיפות למועמדים כשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים בהגדרה של אדם עם מוגבלות 35.221 לתקשי"ר. מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר; מועמדים במכרז חיצוני למשרה זו עשויים להידרש להיבחן לעבור במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים ע"י מרכז הערכה וכחלק מעמידה בתנאי הסף. במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו הבקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות כמבוטל. ________________________________________________________________________________

יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה ומסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים. המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז: יום ה', 14 בדצמבר 2023, ב' בטבת, תשפ"ד.

הרשות לשיקום האסיר26-11-2023
מנהל הוסטל ירושלים

מספר מכרז 162023 שם התפקיד מנהל הוסטל
מיקום בתפקיד במבנה הארגוני כפיפות למנהל שירות קטן (מסגרות)
מקום העבודה מרחב ירושלים
תנאי העסקה רמה ניהולית (3) בדירוג העובדים הסוציאלי חלקיות משרה: מלאה שעות עבודה שעות לא שגרתיות, ככלל, עבודת ערב מהות התפקיד ניהול כולל של מסגרת טיפולית לאסירים משוחררים בתנאי פנימייה המהווה תחנת מעבר מהכלא לחיים העצמאים בקהילה .

משימות אחריות לתפקודו של ההוסטל ברמה המקצועית, הטיפולית, הארגונית והלוגיסטית. לרבות אחריות לניהול ואחזקה של הבית (ניהול כספי דיירים ,קביעת סדר יום, הכנת תפריט וכו) כן אחריות לניהול הכספי של ההוסטל ועמידה בתקציב . ביצוע ראיונות קבלה ואבחון, בדיקות התאמה למסגרת וכתיבת תוכניות שיקום. ניהול תיקי טיפול לכלל הדיירים והבוגרים לרבות סיכומי שיחות הערכות תקופתיות וסיכומי טיפול. אחריות לבניית תכנית טיפולית פרטנית וקבוצתית לכל דייר ובוגר ופיקוח על ביצוען לרבות התערבויות טיפוליות , קבוצתיות ,פרטניות, משפחתיות וקהילתיות לדיירי ההוסטל. אחריות לבניית תוכניות חינוך, העשרה והתנדבות; אחריות להכנת תכנית המשך בקהילה לאחר סיום הטיפול בהוסטל. אחריות ליצירת קשרים עם גורמים רלוונטיים שיכולים לסייע להוסטל כגון: סיוע כספי, תרומות; דיווחים שוטפים מקצועיים לוועדת השחרורים.

דרישות התפקיד השכלה תואר ראשון בעבודה סוציאלית - חובה תואר שני רלוונטי לתחום העיסוק - יתרון . ניסיון מקצועי ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום העבודה הסוציאלית הכוללת עבודה טיפולית בפועל לרבות ניסיון בטיפול - באוכלוסיית תקון. ניסיון ניהולי ניסיון קודם של שנתיים לפחות בניהול של צוות עובדים בתחום העבודה הסוציאלי או ניסיון של 4 שנים כעו"ס מטפל בהוסטל של הרשות לשיקום האסיר, ניסיון מוכח בניהול וקידום פרויקטים - חובה הכשרות, קורסים והסמכות קורס הדרכה טיפולית ממוסד אקדמאי -חובה בהעדר קורס יתחייב להשלימו במהלך השנה הראשונה קורס התמכרויות -יתרון רישיונות והיתרים רלוונטיים רישום בפנקס העובדים הסוציאליים - חובה רישיון נהיגה כישורים ויכולות נדרשות אחריות לתוצאות; גישה טיפולית ושירותית; חניכה ופיתוח עובדים; ראייה מערכתית; יכולת עבודה בצוות; יחסי אנוש טובים; שפות עברית ברמה גבוהה אנגלית ברמה טובה שפות נוספות - ערבית, רוסית, אמהרית - יתרון. מגורים במרחב הגיאוגרפי של המחוז - יתרון ________________________________________________________________

הערות: למכרז רשאי לגשת עובד שהינו בעל תואר שני טיפולי גם אם אינו עובד סוציאלי לרבות: קרימינולוג קליני ופסיכולוג קליני/שיקומי. מתח דרגות בדירוג המח"ר מקביל לדירוג העו"ס (39-41). תינתן עדיפות למועמדים כשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים בהגדרה של אדם עם מוגבלות 35.221 לתקשי"ר. מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר מועמדים למשרה זו עשויים להידרש להיבחן לעבור במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים ע"י מרכז הערכה וכחלק מעמידה בתנאי הסף. במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו הבקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות כמבוטלת. _____________________________________________________________________________________

יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה ומסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים. המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז: יום ה', 14 בדצמבר 2023, ב' בטבת, תשפ"ד.

מכון סאמיט26-11-2023
עו"ס לליווי פרטני

למכון סאמיט דרוש.ה עו"ס ליחידת הליווי בדיור בקהילה (יחידת הדיור המוגן) לעבודה טיפולית שיקומית.

במסגרת התפקיד: ליווי שוטף ומפגש שיחתי פרטני שבועי עם מטופלים מבוגרים (מעל גיל 18) שחיים בקהילה בירושלים ומתמודדים עם מחלות נפשיות, הפרעות נפשיות קשות וקשיי תפקוד. כמו כן, תיאום טיפול מול גורמים שונים בקהילה וביקורי בית מידי כמה חודשים. התפקיד מצריך הבנה טיפולית ושיקומית גבוהה, יכולת טובה לעבודה כוללנית בצוות, וחיבור לתחום השיקום והטיפול הדינאמי.

משרה חלקית (ועליה בחלקיות המשרה) תחילת משרה- דצמבר 23

במסגרת התפקיד: פגישת עבודה שבועית, הדרכה פרטנית שבועית, ישיבת צוות שבועית (ימי א' חובה), סמינרים שיקומיים דינאמיים (ימי ה' בבוקר חובה), וישיבת עו"סים, קבוצת הדרכה.

תשלום על פי צו ההרחבה לעו"ס. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום השיקום והטיפול הדינמי.

קוח יש לשלוח לידי קרן לדוא"ל diyurmugan@summit.org.il לפרטים נוספים על פועלה של עמותת מכון סאמיט www.summit.org.il

מכון סאמיט26-11-2023
עו"ס לליווי פרטני

למכון סאמיט דרוש.ה עו"ס מנוסה ליחידת הליווי בדיור בקהילה (יחידת הדיור המוגן) לעבודה טיפולית שיקומית- בגוש עציון וירושלים

במסגרת התפקיד: ליווי שוטף ומפגש שיחתי פרטני שבועי עם מטופלים מבוגרים (מעל גיל 18) שחיים בגוש עציון מערב ומזרח, ומתמודדים עם מחלות נפשיות, הפרעות נפשיות קשות, פגיעות של טראומה וקשיי תפקוד. כמו כן, תיאום טיפול מול גורמים שונים בקהילה וביקורי בית. התפקיד מצריך הבנה טיפולית ושיקומית גבוהה, יכולת טובה לעבודה כוללנית בצוות, וחיבור ותשוקה לתחום השיקום והטיפול הדינאמי.

המעטפת במסגרת התפקיד: פגישת עבודה שבועית עם ראש הצוות, הדרכה פרטנית שבועית, ישיבת צוות שבועית, ישיבת עו"סים, קבוצת הדרכה וסמינרים שיקומיים טיפוליים. משרה חלקית עם פוטנציאל גדילה

תחילת משרה- דצמבר 23 ימי א, ה חובה ימי ראשון וחמישי בוקר בתלפיות, ולפחות יומיים בסניף גוש עציון (ביישוב אפרת)

תשלום על פי צו ההרחבה לעו"ס אפשרות למימון לימודי המשך עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום השיקום והטיפול הדינמי.

קוח יש לשלוח לידי קרן לדוא"ל diyurmugan@summit.org.il לפרטים נוספים על פועלה של עמותת מכון סאמיט www.summit.org.il

מתן - שירותי בריאות26-11-2023
עובד/ת סוציאלי/ת לאזור הדרום

לחברה מובילה בתחום הבריאות דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת /גרונטולוג/ית /אח/ות מוסמך/ת למגוון סניפים! ראשל"צ, נתיבות, ערד, אשקלון, באר שבע וקריית גת!

100% משרה, משרה מלאה

התפקיד כולל: עבודה מול אוכלוסיית הגיל השלישי, עבודת שטח ומשרד הכוללת ביקורי בית בבית הלקוח, מיפוי צרכים, מיצוי זכויות, עבודה מול גורמי קהילה. תנאים אטרקטיביים למתקבלים: -ליווי, הדרכה והכשרה ע''ח החברה! - השתלמויות וכנסים מקצועיים! -אופק קידומי ומסלולי עתודה ניהולית!

דרישות: תואר ראשון בעבודה סוציאלית/ גרונטולוגיה/ סיעוד- חובה רישיון נהיגה וניידות - חובה רוסית - יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

מתן - שירותי בריאות26-11-2023
עובד/ת סוציאלי/ת למגוון תקנים!

לחברה מובילה בתחום הבריאות דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת /גרונטולוג/ית /אח/ות מוסמך/ת למגוון סניפים! ראשל"צ, נתיבות, ערד, אשקלון, באר שבע וקריית גת! 100% משרה, משרה מלאה

התפקיד כולל: עבודה מול אוכלוסיית הגיל השלישי, עבודת שטח ומשרד הכוללת ביקורי בית בבית הלקוח, מיפוי צרכים, מיצוי זכויות, עבודה מול גורמי קהילה. תנאים אטרקטיביים למתקבלים: -ליווי, הדרכה והכשרה ע''ח החברה! - השתלמויות וכנסים מקצועיים! -אופק קידומי ומסלולי עתודה ניהולית!

דרישות: תואר ראשון בעבודה סוציאלית/ גרונטולוגיה/ סיעוד- חובה רישיון נהיגה וניידות - חובה רוסית - יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

מעבר - שירותי בריאות ורווחה26-11-2023
מנהל/ת רצף מסגרות לטיפול באכלוסיות מנהל מוגבלויות בכפר כאבול

מנהל/ת רצף מסגרות לטיפול באכלוסיות מנהל מוגבלויות בכפר כאבול

לחברת מעבר שירותי בריאות ורווחה בע"מ דרוש/ה מנהל/ת רצף מסגרות מרכז יום טיפולי סיעודי לאוכלוסיית מוגבלות שכלית ושיקום. רצף המסגרות נמצא בכפר כאבול ומועסקים בו צוות רב מקצועי.

התפקיד כולל ניהול צוות מקצועי, ניהול תקציבים, בניית תכניות עבודה שנתיות, בניית קשרים ושיווק.

כל הדרישות להלן הינם חובה להתאמה לתפקיד: תואר ראשון בעבודה סוציאלית / חינוך מיוחד / ריפוי בעיסוק - רישום בפנקס המתאים תואר שני בעבודה סוציאלית / חינוך מיוחד / ריפוי בעיסוק ניסיון בניהול צוות ניסיון בהדרכת צוות ניסיון בניהול מסגרות לאוכלוסיות מינהל מוגבלויות שכר גבוה למתאימ/ה

חברת סיעוד26-11-2023
עובדת סוציאלית

לתאגיד בסיעוד עם מטופלים קשישים באזור תל אביב דרושה עובדת סוציאלית למשרה חלקית (אפשר גם פנסיונרית) אחראית עם יחסי אנוש מעולים לפחות 3 שנות ניסיון

הגשת מועמדות למשרה במייל ninamond@gmail.com

דיאלוג26-11-2023
עובדים סוציאליים לעבודה עם מתמודדי נפש

שירות תיאום טיפול של חברת דיאלוג מסייע לאנשים המתמודדים עם אתגרים נפשיים לממש את הפוטנציאל האישי שלהם ולהשתלב בחיי קהילה מלאים כרצונם. בעבודה יחד ובשותפות עמם אנו מעזים לחלום ומממשים מטרות, תוך שמירה על ערכים של כבוד, צמיחה, שותפות ותקווה.

*ההעסקה בהתאם/ ברוח צו ההרחבה של העובדים הסוציאליים + קרן השתלמות, החזרי נסיעות לפי ק"מ, אפשרות לביצוע שעות נוספות והטבות נוספות של עובדי חברה.

דרישות: - תואר בעבודה סוציאלית - זמינות לעבודה במשרה מלאה - נכונות לעבודת שטח לצד עבודת משרד.

מועצה אזורית מטה יהודה25-11-2023
עובד קידום נוער- למגזר הערבי

*לקידום נוער מטה יהודה, מרכז השכלה עין נקובא עין ראפה* (ליד ירושלים) דרוש עובד קידום נוער. 50% משרה.

יש להעביר את הטפסים הרלוונטיים המצוינים במכרז עד ל- 30/11/23 בשעה 12:00 למייל: margalitj@yehuda.org.il מכרזי כח אדם: http://m-yehuda.org.il/wanted/?id=285

מודעה חדשה