גיליון 90 - יולי 2019

מן השדה: בעיניים אחרות אל אותו האופק - שילוב בין ידע מניסיון אישי וידע מקצועי בהנחיה משותפת של עובדות סוציאליות ועמיתה־מומחית בבריאות הנפש בשתי קבוצות טיפוליות ב"מזור" - המרכז הרפואי לבריאות הנפש בעכו/ ערן קרויז, שימרי הדס גרונדמן, דלית סייג בן שמעון, רעות שיר ויעל שביט שוטלנד

הורד קובץ

עו"סים כנס: כנס אספנט-ישראל 2019 "גבולות מדינת הרווחה במציאות משתנה: מי בחוץ ומי בפנים?" אתגרים והזדמנויות במדיניות חברתית וביישומּה/  רונית ראובן אבן־זהב, פנינה דולברג ועמית צריקר

הורד קובץ

מן השדה: הורים לנצח - קבוצות "הורות בגירושין" בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי/ אורית גלעד ואורנה גלאון

הורד קובץ

יום עיון: ״זירות התמודדות: איש המקצוע בעולמם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה״ - רשמים מיום העיון השנתי של קמפוס חרוב לילדים/ רותם גודמן

הורד קובץ

יום עיון: ״אהבה פוגענית אינה אהבה: Abuse Silent The״/ רבקה יהב ועדי סלם

על המדף: ״ילדות של נסיכה - סיפורי חיים של ילדים להורים מרעילים״/ סקרה: אהובה אוברשטיין

הורד קובץ

תוכן הגיליון:

6 דבר יו"ר המערכת אילנה בן שחר

7 דבר יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני

8 מן השדה כשירות תרבותית מיטבית: שילוב עובדת סוציאלית בת העדה האתיופית במרכז לבריאות נפש/ יהודית גלברד ואיריס מקונן

16 מן השדה בעיניים אחרות אל אותו האופק - שילוב בין ידע מניסיון אישי וידע מקצועי בהנחיה משותפת של עובדות סוציאליות ועמיתה־מומחית בבריאות הנפש בשתי קבוצות טיפוליות ב"מזור" - המרכז הרפואי לבריאות הנפש בעכו/ ערן קרויז, שימרי הדס גרונדמן, דלית סייג בן שמעון, רעות שיר ויעל שביט שוטלנד

24 עו"סים כנס: כנס אספנט-ישראל 2019 "גבולות מדינת הרווחה במציאות משתנה: מי בחוץ ומי בפנים?" אתגרים והזדמנויות במדיניות חברתית וביישומּה/  רונית ראובן אבן־זהב, פנינה דולברג ועמית צריקר

28 מן השדה: הורים לנצח - קבוצות "הורות בגירושין" בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי/ אורית גלעד ואורנה גלאון

36 פרלמנט מטופלים ומשפחות במרכז הרפואי רמב"ם/ רוני גאגין, נטע הגני, ליאור לבנשטיין וגילה היימס

38 יום עיון: ״זירות התמודדות: איש המקצוע בעולמם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה״ - רשמים מיום העיון השנתי של קמפוס חרוב לילדים/ רותם גודמן

40 יום עיון: ״אהבה פוגענית אינה אהבה: Abuse Silent The״/ רבקה יהב ועדי סלם

43 על המדף: ״ילדות של נסיכה - סיפורי חיים של ילדים להורים מרעילים״/ סקרה: אהובה אוברשטיין

44 על המדף: ״הערכת מסוכנות: היבטים קליניים, משפטיים וחברתיים״/ סקרה: רונית פלד לסקוב

46 על המדף: ״פקעת״/ סקרה: אהובה אוברשטיין

הורד קובץ