גיליון 89 - אפריל 2019

6          דבר העורכות אילנה בן שחר ולירון בן־עזרא

7          דבר העורכת המדעית נורה קורין־לנגר

8          דבר יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני

הורד קובץ

ועדת אתיקה- רגישות וכשירות תרבותית

הורד קובץ

עמדה - עבודה סוציאלית בעולם גלובלי: האם וכיצד עלינו לעבוד עם פליטים בישראל? ליאור בירגר

הורד קובץ

מן השדה: קבוצת הדרכת הורים לנשים שורדות עבדות וסחר בבני אדם 

הורד קובץ

מן המחקר: מסע, משא ומיסה - אובדן ממרחק: חוויית האובדן בקרב מהגרות עבודה בישראל

הורד קובץ

עמדה: עבודה סוציאלית גאה- על החשיבות והאתגרים של עבודה סוציאלית בישראל עם לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים

הורד קובץ

מן השדה: עבודה סוציאלית כשירת־תרבות - מודל לעבודה שיקומית בחברה החרדית

הורד קובץ

מן האקדמיה: לומדים כשירות תרבותית בהספקת שירותי בריאות נפש בחברה הערבית בישראל

הורד קובץ

מן המחקר: תפיסותיהם של הורים מהגרים מאתיופיה ביחס למצבי סיכון ומוגנות של ילדיהם

הורד קובץ

מן האקדמיה: דברים שרואים מכאן לא רואים משם: גישה מודעת־הקשר להגדרות "סיכון" ו"מוגנות" בהקשר לילדים באוכלוסיות שונות שיחות עם חברי חממת נבט יוחאי נדן, שלי אינגדאו־ונדה, נתנאל גמרא, ליטל יונה, אבתיסאם מרעי־סרואן, יאן סרדצה, דורית רואר־סטריאר

הורד קובץ

מן האקדמיה: ללמד כשירות תרבותית באקדמיה בישראל - פרויקט בין־לאומי יוליה מירסקי, יוחאי נדן, לינה רוזין־ליפשיץ ויאן סרדצה

הורד קובץ

63        על המדף: דיאלוג בקמפוס מאת פרופ' אריאלה פרידמן סקרה: אפרת ציגנלאוב

64-65   על המדף: חוסן בהגירה מאת שלי אינגדאו־ונדה סקרה: עינת גלבוע־אופנהיים

הורד קובץ

תוכן:

6          דבר העורכות אילנה בן שחר ולירון בן־עזרא

7          דבר העורכת המדעית נורה קורין־לנגר

8          דבר יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני

9          אתיקה להעלות את הסעיף נחום מיכאלי

10-13   עמדה עבודה סוציאלית בעולם גלובלי: האם וכיצד עלינו לעבוד עם פליטים בישראל? ליאור בירגר

14-21   מן השדה קבוצת הדרכת הורים לנשים שורדות עבדות וסחר בבני אדם דליה שסטצקי והדס צוקרט

22-29   מן המחקר מסע, משא ומיסה - אובדן ממרחק: חוויית האובדן בקרב מהגרות עבודה בישראל תמר גיסין־קדוש

30-31   עמדה עבודה סוציאלית גאה - על החשיבות והאתגרים של עבודה סוציאלית בישראל עם לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים גיא שילה

32-39   מן השדה עבודה סוציאלית כשירת־תרבות - מודל לעבודה שיקומית בחברה החרדית רחל שמואל וצבי ריצ׳מן

40-47   מן האקדמיה לומדים כשירות תרבותית בהספקת שירותי בריאות נפש בחברה הערבית בישראל אנואר ח'טיב

48-55   מן המחקר תפיסותיהם של הורים מהגרים מאתיופיה ביחס למצבי סיכון ומוגנות של ילדיהם בת חן קרני

56-59   מן האקדמיה דברים שרואים מכאן לא רואים משם: גישה מודעת־הקשר להגדרות "סיכון" ו"מוגנות" בהקשר לילדים באוכלוסיות שונות שיחות עם חברי חממת נבט יוחאי נדן, שלי אינגדאו־ונדה, נתנאל גמרא, ליטל יונה, אבתיסאם מרעי־סרואן, יאן סרדצה, דורית רואר־סטריאר

60-62   מן האקדמיה ללמד כשירות תרבותית באקדמיה בישראל - פרויקט בין־לאומי יוליה מירסקי, יוחאי נדן, לינה רוזין־ליפשיץ ויאן סרדצה

63        על המדף דיאלוג בקמפוס מאת פרופ' אריאלה פרידמן סקרה: אפרת ציגנלאוב

64-65   על המדף חוסן בהגירה מאת שלי אינגדאו־ונדה סקרה: עינת גלבוע־אופנהיים

הורד קובץ