שימו לב! המדריך "דע/י את זכויותייך" אינו בגדר ייעוץ משפטי ואינו מחליף אותו, לעובדים או למעסיקים. אין במפורט במדריך או בשאינו מפורט בו כדי לשנות או כדי לגרוע ממלוא זכויותיהם של העובדים והעובדות, או כדי לשנות או לגרוע מהוראות הדין, לרבות חקיקת מגן, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה והסדרים שונים.

בסעיף 10 במדריך, העוסק בזכאות לדמי הבראה, נפלה טעות בסעיף א' הנוגע למספר ימי הבראה של עו"ס בשלטון המקומי. 

זוהי הטבלה המתוקנת לסעיף קטן א', עמוד 30 במדריך:

ותק בשנים  

מס' ימי הבראה בשנה  

1-10  

8  

11-15  

9  

16-19  

10  

20-24  

12  

25 ומעלה  

13  

*************************************************************************

חברי איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים זכאים לקבלת:

  • סיוע מאנשי מקצוע מנוסים במיצוי זכויותיכם - איזה שכר ותנאים לדרוש, מה בדיוק מגיע לכם בכל מקום עבודה, הבנת תלוש השכר וחוזה ההעסקה, התמודדות עם מעסיקים שאינם פועלים לפי ההסכמים ועוד.

  • סיוע משפטי - במקרה של פגיעה בזכויותיכם

  • מנורה מסלול פנסיה בדמי ניהול מופחתים - ששווה עשרות ומאות אלפי שקלים בחיסכון הפנסיוני.