קרן השתלמות וקופת גמל

קרן השתלמות קל"ע
קופת גמל עו"ס

הטבה בביטוח בריאות לעו"ס

לפרטים נוספים

הטבת מנורה מבטחים לעו"ס

לפרטים נוספים

מועדוני צרכנות

"ביחד בשבילך" – מועדות הצרכנות של ההסתדרות החדשה
מועדון הצרכנות – הוט

הטבה בביטוח אחריות מקצועית לעו"ס דרך סוכנות ביטוח "מדנס"

לפרטים נוספים
תנאי הפוליסה

הטבה בקניית ערכת SyncPen3 - סט של עט, מחברת ולוח כתיבה חכמים 

לפרטים נוספים