יושב ראש: עו"ס ציון והב-זהבי

לתשלום דמי חבר:

מחוז צפון לחצו כאן *** מחוץ דרום לחצו כאן *** מחוז מרכז לחצו כאן *** מחוז ירושלים לחצו כאן

 

לחברינו העו"ס,

אם יצאתם לגמלאות לא מכבר או אם אתם קרובים ליציאה לגמלאות דברים אלה הם עבורכם וגם תזכורת עבור הגמלאים הותיקים.

מתוך תקנון איגוד העו"ס:

  • חטיבת הגמלאים הינה חלק בלתי נפרד מאיגוד העו"ס
  • כל חבר איגוד העו"ס שפרש מעבודתו ומקבל קצבת זקנה מהמוסד לבטוח לאומי או מקרן פנסיה זכאי להיות חבר בחטיבת הגמלאים של איגוד העו"ס
  • חטיבת הגמלאים תפעל בכל מוסדות האיגוד להבטחת זכויותיהם של הגמלאים
  • חטיבת הגמלאים תטפל בנושאים סוציאלייםחברתיים ותרבותיים של הגמלאים

ועוד:

העו"ס חייבת לקיים אורח חיים דמוקרטי חייבת בבחירות למוסדותיה אחת ל שנים

מסהחברים בה יהיה לא פחות מ 300 (כלומר חברים באיגוד העו"ס בהסתדרות)

חטיבת הגמלאים חייבת לקיים פעילות שנתית שתכלול התכנסות מקצועית

 

מבנה החטיבה:

בחטיבה מחוזות ת"א והמרכזחיפה והצפוןבאר שבע והדרום וירושליםכאשר בראש כל מחוז מכהן יו"ר שנבחר בבחירות דמוקרטיות אחת ל שנים .בנוסף ליו"ר נבחר נציג נוסף ושני נציגים אלה הינם צירים בוועידה הכללית של האיגודבאותן בחירות נבחר גם היו"ר הארצימכאן שנציגות החטיבה באיגוד עומדת על נציגים ( 2+2+2+2+1=9)

 

פעילות החטיבה:

כל מחוז מנהל את פעילויותיו באופן עצמאי,( טיוליםהרצאות וכו' ) בנוסף ישנן פעילויות ארציות להן אחראי היו"ר הארצי (כנסים ארציים טיולים לחו"לנופשונים)

 

תקציב החטיבה:

החטיבה מקבלת את תקציבה השנתי מהאגודה לקידום הע"סיו"ר הארצי מקצה התקציב לכל מחוז על פי גודלו והיקף פעילותו.

 

חברות בחטיבה ובאיגוד העו"ס :

משיצאת לגמלאות, המעסיק שלך, בד"כ ,מפסיק לשלם בעבורך דמי חבר לאיגוד העו"ס ודמי חבר לאגודה לקידום הע"ס והם הופכים להיות באחריותך.

דמי חבר לאיגוד העו"ס בסך 12 ש"ח לחודש משולמים ישירות למזכירות האיגוד בהוראת קבע אבל קיימת אפשרות לבקש מהמעסיק שימשיך לשלם סכום זה דרך תלוש המשכורת

דמי חבר לאגודה לקידום הע"ס בסך 50 ₪ לתשלום :

גמלאים מחוז תל אביב והמרכז - לחצו כאן

גמלאים מחוז ירושלים והסביבה - לחץ כאן

גמלאים מחוז חיפה והצפון -לחץ כאן

גמלאים מחוז באר שבע והדרום - לחץ כאן

לחטיבה יש חשיבות רבה בהמשכיות המקצועערכיוהאידיאולוגיה המקצועיתובהשתייכות המקצועית חשוב לנו שתהיו חלק מציבור גמלאי הע"סעל מנת שיהיה כוח ונוכחות במאבקים שלנו להיטיב את מעמדנו,זכויותינו ושכרנו

אנחנו מחכים לכם ורוצים לראות אתכם אתנו.

בברכה,

עו"ס ציון והב-זהבי

יו"ר ארצית חטיבת גמלאים עו"ס

פרטי קשר : 053-7785626 tzionv3@013net.net

 פוסטים אחרונים