"עמותא"- חטיבת המופרטים באיגוד העו"ס
חטיבת "עמותא" היא הגורם המייצג את כלל העובדות והעובדים המועסקים בשירותים המופרטים, עמותות וארגונים פרטיים, עצמאיות/ים ואקדמאים באיגוד.
"עמותא" התכנסה לראשונה בשנת 2009 בעקבות הצורך הניכר שהועלה מהשטח לייצוג הצרכים הייחודים של העובדות והעובדים בשירותים המופרטים. ביולי 2013 הוסב מעמדו של התא לחטיבה.
בינואר 2018, נבחרו לחטיבת המופרטים כ-22 צירות וצירים אשר מחברים את השטח אל איגוד העו"ס ופועלים לקידום ושיפור תנאי ההעסקה.

בעלי תפקידים בחטיבה:
יו"ר החטיבה – אור רם, אשר נבחרה בבחירות לחטיבה בחודש מרץ 2019.
בחודש יוני 2018, נערכה פגישת חטיבה שבה הוחלט להקים צוות מוביל לעמותא, אשר יקדם את מטרות החטיבה, תוך בחינת הצרכים של העובדות/ים בשטח. הצוות המוביל יורכב מנציגות של כל המחוזות וכן ממטות המאבקים השונים (כרגע סל שיקום ובהמשך אחרים, אם יבחרו בכך):

  • יו"ר החטיבה
  • מיכל גומל בלנק - נציגת מחוז ירושלים
  • ערן חולתא ודור רובינזון - נציגי מחוז מרכז
  • צחי קאופמן - נציג מטה המאבק ליישום צו הרחבה בסל השיקום.

מטרת העל של החטיבה:
ייצוג עובדים ועובדות סוציאליות המועסקות על ידי עמותות, חברות כוח-אדם וחברות פרטיות, חיזוק מעמדן ושיפור בתנאי העסקתן.

מטרות ביניים של החטיבה:

1 .ביסוס מעמדם של העובדות והעובדים הסוציאליים בשירותים המופרטים כאנשי מקצוע מומחים במקומות עבודתם.
2. איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים בשירותים המופרטים תחת גוף יציג אחד.
3. הגדרת תנאי העסקה בסיסיים המעוגנים בחוק והחלתם על כלל העובדות והעובדים הסוציאליים המופרטים במשק, אשר אינם נופלים מהתנאים המוגדרים בהסכם השכר הקיבוצי.
4. קידום של יצירת מנגנוני פיקוח על זכויות העובדים והעובדות המופרטות, קביעת סנקציות על מקומות עבודה שלא יעמדו בסטנדרטים הרצויים וגיבוי סנקציות אלו על ידי משרד הרווחה (או כל משרד ממשלתי אחר) ואיגוד העובדים הסוציאליים.

יעדי החטיבה:

- יצירת מאגר שמות, טלפונים ומיילים של עובדים מופרטים בכל ארבעת המחוזות.
- השתלבות בקביעת תוכנית העבודה של מוקד לנפגעי ההפרטה בשנים הבאות/ אגף להתארגנות עובדים
- עריכת "חוגי בית" או מפגשים במקומות עבודה, לצורך הצטרפותם כחברי איגוד.
- הקמת "ועדים מקומיים" במקומות בהם מספר עו"סים הנפגעים בתנאי העסקתם.
- עבודה מול עמותות גדולות במטרה לשפר מדיניות העסקה ותנאי עבודה של עו"סים.
- עבודה מול מנהלי לשכות ברשויות האחראים על ביצוע התקשרויות עם גופים חיצוניים.
- קידום מדיניות בתוך האיגוד – המשך מאבק צו ההרחבה וישומו במקומות העבודה השונים.
- קידום מדיניות מול משרדי הממשלה בהם מועסקים עו"סים ומול משרד האוצר – הכללת תנאי ההעסקה במכרזים.
- קידום מדיניות מול משרד התמ"ת – צו הרחבה לכלל העו"סים במשק.

 מפגשי החטיבה:
ישיבות החטיבה פתוחות לציבור העו"סיות/ים, אנחנו מזמינות ומזמינים אתכן/ם להגיע להשתתף, ולהשפיע.
מועדי הישיבות מפורסמות לכלל ציבור העובדות/ים בניוזלטר החודשי של איגוד העו"ס וכן בפייסבוק של האיגוד ודרך הצירות/ים.
ניתן לעקוב אחר תוכן הישיבות האתר האיגוד במסמכים השוטפים של החטיבה.

פרטי קשר עם בעלי התפקידים בחטיבה:פוסטים אחרונים