יושבת ראש:

תא עובדי פנימיות הוקם ביוני 2013, ויש בו כ-350 חברים רשומים. התא מייצג יותר מ-1000 עובדים סוציאליים בפנימיות שירות ילד ונוער, משרד החינוך, חסות הנוער, אגף מש"ה, אגף השיקום ואומנה.

התא נועד לדאוג לתנאי העבודה וההעסקה של העו"ס במסגרות החוץ ביתיות, הן מבחינת תקינה והן מבחינת השכר והתנאים המגיעים לעובדים (שעות נוספות, זמינות טלפונית, תשלום עבור נסיעות), מתוך ההבנה של הייחודיות בעבודה בסידורים חוץ ביתיים הפועלים 24/7 ומופעלים על ידי ארגונים שונים.

התא מתמודד עם המורכבות הארגונית בה נמצאים העובדים הסוציאליים בסידורים חוץ ביתיים. העובדים מועסקים על ידי עמותות, חברות פרטיות וארגונים שונים, הנמצאים תחת מספר גופים: שירות ילד ונוער במשרד הרווחה, חסות הנוער, אגף השיקום וכן משרד החינוך.

עד כה עשה התא מיפוי של בעיות העסקה ותקינה בגופים השונים, הוציא מסמך לגבי תקינה בפנימיות ובאומנה – המצב הקיים כרגע והמצב הרצוי, תוך התייחסות להשוואה בין לאומית.

התא פועל ביחד עם האיגוד לקבלת המענק המגיע לעובדים סוציאליים בכפרי הנוער של המנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, בנוסף התא שם לעצמו למטרה לפעול בנושא קבלת תשלום הוגן עבור הזמינות הטלפונית הנדרשת בפנימיות הפועלות 24/7 ועוד.

התא מסייע לעובדים הפונים בבעיות פרטניות בהבנת זכויותיהם היחודיות לפנימיות וכן בקישור לגורמים הרלוונטים באיגוד היכולים לסייע להם. 

בראש התא עומדת מהקמתו עו"ס רעות גולדמן ויש לו צוות פעילים מוביל. התא גם מפעיל דף פייסבוק בשם: עו"ס בפנימיות וסידורים חוץ ביתיים, בניהול עו"ס פזית כוכבי.פוסטים אחרונים