גיליון 85 - מרץ 2018

תוכן הגיליון:

6 דבר יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים היוצאת צפרא דוויק

10 דבר העורכת אילנה בן שחר

11 דבר יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני

12 משולחן המועצה לעבודה סוציאלית סיכום הפעילות לשנת 2017/ אורית נוטמן־שורץ

14 עו"סים כנס התפתחות העבודה הסוציאלית כמגן חברתי – שיח ותיקים/ רות רעיף, בלהה אגוזי, עדה קלעי, אהובה אוברשטיין

16 הורות: מפגש עם הילד שבי - התערבות טיפולית בקבוצת אבות פוגעניים בשירות המבחן למבוגרים/ גיתית ינון ורועי כהן

22 עמדה - התשמע קולי? האינטייק ככלי לשינוי מדיניות עבור שורדי התעללות מינית/ מיכל שרגר

26 "הדלת שלנו לעתיד מיוחד" - בניית שותפות עם קבוצת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בנושא דיור לחיים/ הילה קליין ורעות ג'בסקי

32 עמדה - חוק גישור חובה - יתרון או כישלון?/ יצחק בן שחק

32 תגובה למאמר "חוק גישור חובה - יתרון או כישלון?" - "התוצאות עד כה מראות כי הכיוון נכון"/ ענת ענבר

34 אתיקה - סוגיות אתיות בחברה רגישת־תרבות/ נחום מיכאלי

36 על המדף "ילדה טובה, ילדה רעה" ו"אחותי הדסה" מאת נעמי אחימור/ סקרה: אהובה אוברשטיין

38 עו"סים כנס  - התעללות בילדים כתופעה מורכבת ורבת פנים - זרקור על נוער מקהילת הלהטב"ק/ נועם תרשיש

הורד קובץ