גיליון 87 - נובמבר 2018

4  דבר יו"ר המערכת אילנה בן שחר

5  דבר יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני

6  הנחיות לפרסום מאמר

7  קול קורא לגיליון מיוחד - עבודה סוציאלית מגוונת־תרבויות בעידן פוסט־מודרני

41  על המדף - "הקומה שמעל" / סקרה אהובה אוברשטיין

42  על המדף - "בזכות מדינת הרווחה: מבחר מאמריו של אברהם דורון" / סקר אורי ינאי

הורד קובץ