• איגוד העובדים הסוציאליים יסגור מחר (יום ה) את המחלקות לשירותים חברתיים בכל הארץ, לשלוש שעות, נוכח תקיפת עובדות רווחה בת"א.
  • ברכת איגוד העובדים הסוציאליים לצוות פרויקט "מעגל החיים" מאגף הרווחה בעירית באר שבע, לצוות הפרויקט למניעת ניתוקי מים של מרכז ה"עוצמה" במגדל העמק ולצוות התכנית האסטרטגית לצמצום העוני במינהל הרווחה בעיריית ירושלים על זכייתם בפרס חזני לשנת 2014.
אתם מהווים כבוד למקצוע העבודה הסוציאלית ולפעילות העובדים הסוציאליים בטיפול במשפחות החיות בעוני.
כה לחי!
עו"ס מומחה צפרא דוויק
יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים