איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים מצטרף לעמדת עמיתנו ממקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי, המזהירים באופן חד משמעי מפני כל התערבות מקצועית להמרה ולשינוי הנטייה המינית או הזהות המגדרית.

האיגוד מגנה התערבויות אלו בתוקף וקורא לעובדות ולעובדים הסוציאליים שלא לנקוט בדרכי טיפול אלו.

לקריאת העמדה המלאה