לצפיה בקוד האתיקה המקצועית בעברית, בערבית ובאנגלית