בדירוג העו"ס, כלומר במסגרת ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה לעו"ס, הוגדרו מספר תארים המוכרים לצרכי שכר. תואר מתקדם משמעותו – תואר שני או תואר שלישי. הכוונה ב"תואר המוכר לצרכי שכר" היא לתואר אשר במודל השכר הישן זיכה עובדת בתוספת של 7% או 10% לשכר (לתואר שני או לתואר שלישי בהתאמה), ובמודל השכר החדש מזכה עובדת ב – 500 שעות ידע מקצועי וב- 200 שעות ידע מקצועי (לתואר שני או לתואר שלישי בהתאמה).

אילו תארים מתקדמים מוכרים לצרכי שכר בדירוג העו"ס?

כמובן שתואר שני או שלישי בעבודה סוציאלית יוכר לכלל העו"ס לצרכי שכר. תארים בנושאים אחרים הרלוונטיים לעבודתנו כעו"ס, מוכרים לצרכי שכר לפי התקופה בה נלמד התואר לפי החלוקה הבאה:

לעו"ס שהתחילה את לימודיה עד לשנה"ל תשע"ח, כולל (שנה"ל תשע"ח התחילה באוקטובר 2017) – יוכרו התארים ברשימה שכאן, ובתנאים המפורטים בה.

לעו"ס שהתחילה את לימודיה החל משנה"ל תשע"ט (אוקטובר 2018) ועד לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021) – יוכרו התארים ברשימה שכאן, ובתנאים המפורטים בה.

לעו"ס שהתחילה את לימודיה החל משנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022) – יוכרו התארים ברשימה שכאן, ובתנאים המפורטים בה.

 

הליך ההכרה בתואר מתקדם לצרכי שכר

אישור לתואר מתקדם (כלומר - אישור הזכאות לתואר או את התעודה האקדמית (דיפלומה) לתואר מהמוסד בו למדת) מוגש למעסיק. יש להגיש למעסיק את האישור לתואר מתקדם בתוך שנתיים ממועד קבלתו (התאריך  הרשום על התעודה), שאז מועד קבלת האישור לתואר הוא  המועד ממנו העובדת זכאית להכרה בתואר לצרכי שכר. אם האישור לתואר מוגש בחלוף שנתיים ממועד קבלתו, המועד ממנו העובדת זכאית להכרה בתואר לצרכי שכר יהיה מועד הגשת האישור לתואר למעסיק.

במסגרת רפורמת הישג תואר שני המוכר לצרכי שכר מזכה עובדת ב – 500 שעות ידע מקצועי. תואר שלישי מוכר מזכה עובדת ב – 200 שעות ידע מקצועי נוספות.

תואר שלישי מוכר, אשר נלמד לאחר 1.9.2022, והעובדת סיימה אותו לאחר קבלת רמה מקצועית "בכירה +" או "מומחית" ולא עשתה שימוש בקורסים שנלמדו במהלכו לצורך קידום ברמה מקצועית כלשהי, יזכה את העובדת בחמישה מענקים שנתיים בסך כולל של 12,000 ₪ לעובדת במשרה מלאה . עובדת שהחלה לקבל את המענקים השנתיים כשהיתה ברמה מקצועית "בכירה+", ובמהלך תקופת הזכאות למענקים עברה למה מקצועית של "מומחית", לא תהיה זכאית ליתרת המענקים השנתיים לאחר המעבר לרמה המקצועית של "מומחית".  

המענק ישולם במשכורת חודש ינואר או לכל המאוחר במשכורת חודש פברואר. מענקים אלו לא יהיו חלק מהבסיס לחישוב ערך השעה, החסכון לפנסיה ולא לקופת גמל להחזרי הוצאות. סכום המענקים יתעדכן מדי שנה בחודש ינואר החל מחודש ינואר 2023 לפי מדד המחירים לצרכן. ניתן להתעדכן בגובה המענק באתר חוזרי השכר של משרד האוצר.

אין צורך להגיש תארים מתקדמים לוועדת ההכרה ביחידות ידע מקצועי