מחשבון שכר עו"ס

 

מידע - שכר ותנאים סוציאליים

 

שאלות ותשובות

מידע למעסיקים

 

 

 

 

 


 

**לפרטים אודות צו ההרחבה לעובדות/ים סוציאליות/ים המועסקים בעמותות בהסכם 2020 לחצו כאן

"צו הרחבה" הוא הוראה שמוציא שר הכלכלה מכוח סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים (תשי"ז-1957), להרחבת תחולתו של הסכם קיבוצי, על קבוצות עובדים אשר לא נכללו בהסכם במקור. מעמדו של צו הרחבה הוא כשל חקיקת מגן, ומעסיק אשר על עובדיו חל צו הרחבה מחויב לכל ההוראות האמורות בו, כפי שהוא מחויב לחוק שכר המינימום, צווי ההרחבה בנושא פנסיה, דמי הבראה וכו' ביחס לכל עובדיו.
צו ההרחבה לעובדות והעובדים הסוציאליים במגזר ספקי השירותים, פורסם בעקבות הסכם עובדי הקבלן שחתמה ההסתדרות עם משרד האוצר ביולי 2015, ומטרתו השוואת תנאי השכר והתנאים הסוציאליים של עו"ס בשירותים החברתיים המופרטים, לאלו של העו"ס בשלטון המקומי. הצו חל על כל עובד ועובדת אשר העסקתם נדרשת במסגרת מכרזים של משרדי הממשלה. הכוונה היא לכל מי שממלאים תפקידים אשר תואר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים הם בין תנאי הסף עבורם, כפי שהוגדרו במכרז לאספקת השירות.

צו ההרחבה נכנס לתוקף ב-1 במרץ 2017, והחל ממועד זה הוא הוראה מחייבת עבור המעסיקים עליהם הוא חל.

מעסיק שאינו פועל על פיו ביחס לעובדים עליהם צו ההרחבה חל, פוגע בזכויותיהם, וחשוף לתביעה בבית הדין לעבודה, כמו גם לסנקציות מצד המשרד הממשלתי המפקח על פעילותו. יודגש, כי אין להתנות מתן זכויות מתוקף צו ההרחבה, בקבלת תקציב כזה או אחר ממשרדי הממשלה, ומיום כניסת הצו לתוקף על המעסיק לפעול על פיו ללא תלות בתקציב המועבר לו.

 

מחשבון שכר עו"ס

 

חישוב השכר בהתאם לכללים הנהוגים במגזר הציבורי (ובהתאם לצו ההרחבה) הוא תהליך מורכב ומסובך. כדי לעזור לפשט את התהליך, ולאפשר לכל עובדת ולמעסיקים להבין מה השכר בהתאם לצו ההרחבה, העלינו לאתר האיגוד מחשבון שכר אינטרנטי. במחשבון יש לעקוב אחר ההנחיות ולהזין את כל הפרמטרים הרלוונטיים
לחישוב השכר.

שימו לב, שהמחשבון אינו מספק הדמיית שכר מלאה, אלא כולל את מרכיבי השכר הבסיסיים, מה שמכונה לרוב בתלוש "שכר בגין משרה". הוא אינו כולל רכיבי עבודה נוספות (שעות נוספות, משמרות), החזרי הוצאות וכו'. לקבלת התמונה המלאה מומלץ להיעזר במחשבון
ובזכותון, ולפנות במידת הצורך לנציגי האיגוד.

למחשבון - לחצו כאן

 

שכר ותנאים סוציאליים

 

הזכותון לצו הרחבה

צו ההרחבה מביא עמו זכויות רבות, ופרטים רבים שצריך להכיר כדי לוודא שתקבלו את מלוא זכויותיכן. כדי לעזור לך להתמצא בסבך, הוצאנו זכותון מפורט הכולל את כל מה שצריך לדעת על צו ההרחבה - השכר והתוספות השונות, תנאים סוציאליים, ימי חופשה ומחלה, הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות ועוד. את הזכותון ניתן להוריד בקישור - לחצו כאן

תשובות לשאלות נפוצות בנושא צו ההרחבה, ניתן למצוא כאן, וכמובן שתמיד אפשר לפנות בכל שאלה לנציגי האיגוד, או ליצור עמנו קשר כאן באתר האיגוד.

 

שאלות ותשובות

 

מה זה צו הרחבה?

"צו הרחבה" הוא הוראה שמוציא שר הכלכלה מכוח להרחבת תחולתו של הסכם קיבוצי, על קבוצות עובדים אשר לא נכללו בהסכם במקור.

מעמדו של צו הרחבה הוא כשל חקיקת מגן, ומעסיק אשר על עובדיו חל צו הרחבה מחויב לכל ההוראות האמורות בו, כפי שהוא מחויב לחוק שכר המינימום, צווי ההרחבה בנושא פנסיה, דמי הבראה וכו' ביחס למי שאינם עו"ס.

צו ההרחבה לעובדות והעובדים הסוציאליים במגזר ספקי השירותים, פורסם בעקבות הסכם עובדי הקבלן שחתמה ההסתדרות עם משרד האוצר ביולי 2015, ומטרתו השוואת תנאי השכר והתנאים הסוציאליים של עו"ס בשירותים החברתיים המופרטים, לאלו של העו"ס בשלטון המקומי.

הצו חל על כל עובד ועובדת אשר העסקתם נדרשת במסגרת מכרזים של משרדי הממשלה. הכוונה היא לכל מי שממלאים תפקידים אשר תואר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים הם בין תנאי הסף עבורם, כפי שהוגדרו במכרז לאספקת השירות.

צו ההרחבה הוא הוראה מחייבת, ומעסיק שאינו פועל על פיו ביחס לעובדים עליהם צו ההרחבה חל, פוגע בזכויותיהם, וחשוף לתביעה בבית הדין לעבודה, כמו גם לסנקציות מצד המשרד הממשלתי המפקח על פעילותו. יודגש, כי אין להתנות מתן זכויות מתוקף צו ההרחבה, בקבלת תקציב כזה או אחר ממשרדי הממשלה, ומיום כניסת הצו לתוקף על המעסיק לפעול על פיו ללא תלות בתקציב המועבר לו. פירוט של הזכויות מתוקף ניתן למצוא בזכותון

 

האם ניתן לחייב אותי לוותר על זכויות מצו ההרחבה?

המעסיק שלי החתים אותי עם הקבלה לעבודה על חוזה שבו הוסכם כי לא יחולו עלי הוראות הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה כלשהם. האם זה אומר שלא מגיע לי לקבל את הזכויות מצו ההרחבה?

לא ניתן "לוותר" על צו ההרחבה. מעמדו החוקי של צו ההרחבה הוא כשל "חקיקת מגן", כלומר זכויות המוקנות לעובד אשר לי ניתן לוותר עליהן, גם אם העובד מסכים לכך, בכתב או בדרך אחרת. דוגמה לכך היא חוק שכר המינימום; גם אם עובד הסכים לעבוד תמורת שכר נמוך משכר המינימום במשק, המעסיק בתנאים אלו עובר על החוק, והעובד יוכל לתבוע אותו.

 

על מי חל צו ההרחבה?

המעסיק שלי טוען שצו ההרחבה לא חל עליו כי זו עמותה חברה פרטית. האם הוא צודק?

לא - צו ההרחבה מיועד דווקא לעמותות וחברות פרטיות! מטרתו היתה להשוות את תנאיהם של העובדים בארגונים במגזר הפרטי לאלו של עובדי הרשויות המקומיות. צו ההרחבה חל על כל עו"ס המועסקת ע"י ארגון המספק שירותים לאחד ממשרדי הממשלה, ושהעסקתה נדרשת בהתאם לתנאי המכרז. במידה ואת עונה לקריטריונים של צו ההרחבה, והמעסיק לא מוכן לשלם, פני אלינו ונסייע לך למצות את זכויותיך.

 

מה לגבי מעסיקים שכבר משלמים בהתאם להסכם הקיבוצי, לפני כניסת צו ההרחבה?

המעסיק שלי משלם לעו"ס בהתאם להסכם הקיבוצי כבר הרבה שנים. האם צפויים גם אצלנו שינויים בעקבות צו ההרחבה?

לא מעט מעסיקים טוענים שהם משלמים בהתאם להסכם הקיבוצי, אך חלקם לא באמת עושים זאת, לא פעם מתוך חוסר היכרות עם מבנה השכר המורכב ועם כלל הזכויות מכוח ההסכם. צו ההרחבה הוא הזדמנות לעשות סדר גם במקומות שבהם לכאורה כבר עובדים על פיו, היות ועכשיו המעסיקים מחויבים על פי חוק ליישום אחיד של רשימת זכויות מוגדרת. אנו ממליצים לפנות לאיגוד לקבלת ייעוץ או להפנות את המעסיק אלינו כדי לוודא שהכל מתנהל כשורה. בנוסף, צו ההרחבה מביא עמו שורה של זכויות ותנאים נלווים, וחשוב לשים לב שהמעסיק פועל על פיו. אנחנו נשמח לסייע גם למעסיקים להטמיע את צו ההרחבה בארגון בצורה מיטבית. 

 

 

האם מסלול נמרץ רלוונטי למי שכבר עובדת במקצוע?

התחלתי לעבוד במקצוע לפני כניסת צו ההרחבה. האם אני צריכה להתחייב לשנתיים כדי לקבל את הקידום בוותק? האם מסלול נמרץ רלוונטי עבורי?

מסלול נמרץ א' הוא הסדר המאפשר לעובדת להתחייב להתמיד שנתיים בעבודה, ולקבל בתמורה קידום של שתי שנות וותק מהיום הראשון לעבודה. בכך הוא מסייע לשפר משמעותית את שכרן של עובדות חדשות. עם זאת, התחייבות לשנתיים על מנת לקבל קידום של שנתיים בוותק נדרשת אך ורק מעובדת חדשה במקצוע, שאין לה וותק בעבודה בטיפול ישיר. מי שכבר צברו וותק יתחייבו למספר שנים מופחת או לא יתחייבו כלל, בהתאם לטבלה. עובדת שהשלימה שנת התחייבות אחת במסלול נמרץ א', או שקיבלה את הקידום בוותק גם ללא התחייבות מכיוון שצברה וותק של 5 ומעלה במקצוע, זכאית להצטרף למסלול נמרץ ב. פרטים נוספים ניתן למצוא בזכותון.

 

האם מותר להעסיק אותי כעובדת שעתית?

בחוזה שלי אני מוגדרת כעובדת שעתית. האם יש הבדל בין העסקה שעתית לחודשית? האם זכויותי נפגעות כתוצאה מכך, והאם למעסיק מותר להעסיק אותי באופן זה?

ככלל, העסקה שעתית היא דבר מותר על פי חוק (כמובן כל עוד המעסיק עומד בחובותיו) וצו ההרחבה אינו אוסר אותה. עם זאת, הזכויות המוקנות לעובדת מתוקף צו ההרחבה מקשות על קיום מתכונת העסקה שעתית תוך שמירה על זכויות העובדת, ועל כן אנו ממליצים למעסיקים לא לנהוג כך ולעובדים לא להסכים להעסקה שעתית. זאת מכיוון שחישוב חלק מתוספות השכר, שעות העבודה ועוד בנויים עבור העסקה חודשית. מעסיקים שיבחרו לנהוג כך, עשויים למצוא עצמם מפרים את זכויות העובדים, גם אם שלא במתכוון.

בנוסף, גם במקרים בהם המעסיק מקיים את מלוא חובותיו על פי חוק, העסקה שעתית עשויה לפוגע בעובד, בעיקר בנושא תשלום עבור חופשות החגים, ועל כן כאמור אנו ממליצים שלא לנהוג באופן זה. במידה והמעסיק מתעקש על כך מומלץ להתייעץ עם האיגוד

 

מה לעשות אם המעסיק שלי לא קיבל עדכון לתקציב שלו מהמשרד הממשלתי?

המעסיק שלי טוען שהמשרד שמתקצב אותו לא עדכן את תעריף הפעלת השירות, ולכן הוא לא יכול לשפר את השכר שלי והתנאים הסוציאליים כפי שנדרש בהתאם לצו ההרחבה. האם מותר לו? מה עלי לעשות?

לזכויות מתוקף צו ההרחבה יש מעמד כשל חוק, ועל כן המעסיק מחוייב לקיים את צו ההרחבה כלשונו, בלי קשר להכנסות שלו מהמדינה או ממקורות אחרים. כפי שלמעסיק שלך אסור להפסיק לשלם את חשבון החשמל, או לעבור על חוק שכר מינימום מכיוון שלא קיבל תקציב מספק לטענתו, כך הוא מחוייב לקיים את הוראות צו ההרחבה.

לצד זאת, אנו מודעים לפערים ובעיות באופן תקצוב השירותים השונים על ידי משרדי הממשלה, וככל שישנה בעיה יש לעדכן את האיגוד כדי שנוכל לברר את הנושא מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, אך בשום אופן אין לקשור בין בעיות מסוג זה לזכויות העובדים בהתאם לצו ההרחבה והחוק.

 

מה ההבדל בין רישום כעו"ס, הצטרפות לאיגוד, והצטרפות לאגודה לקידום העבודה הסוציאלית?!

נרשמתי  כעו"ס במשרד הרווחה - האם אני חברה באיגוד? מה ההבדל בין איגוד לאגודה? ואיך נרשמים לכל אחד מהדברים?

ננסה לעשות קצת סדר:

 

רישום כפנקס העובדים הסוציאליים במשרד הרווחה - הרישום בפנקס נדרש על פי חוק מכל בוגרת עבודה סוציאלית המבקשת לעסוק במקצוע. הרישום מתבצע במשרד הרווחה, והוא פרוצדורה שאינה קשורה לאיגוד העו"ס ומוסדותיו. חשוב לציין שחל איסור על פי חוק לעסוק במקצוע ללא רישום. פרטים נוספים על הליך הרישום ניתן למצוא באתר משרד הרווחה.

 

הצטרפות לאיגוד העובדים הסוציאליים - החברות באיגוד היא וולנטרית ועל מנת להיות חברה יש למלא טופס הצטרפות להסתדרות, שהאיגוד הוא חלק ממנה. לכן, לא כל עו"ס היא חברה באיגוד, אלא רק מי שבחרה בכך באופן פעיל. חברות באיגוד נותנת לך הגנה וסיוע במיצוי זכויותיך במקום העבודה, אפשרות לקבל ייעוץ בנושא שכר, ומגוון הטבות לחברי האיגוד וההסתדרות. לפרטים נוספים והצטרפות לחצו כאן.

את דמי החבר באיגוד משלמת העובדת, במקומות עבודה מאורגנים 0.95% מהשכר באמצעות תלוש השכר (התשלום יורד מהמשכורת והמעסיק מעביר אותו להסתדרות), ובמקומות שאינם מאורגנים, באופן פרטני באמצעות כרטיס האשראי (25 ש"ח בחודש).

 

הצטרפות לאגודה לקידום העבודה הסוציאלית - האגודה היא גוף שמופעל על ידי האיגוד, אבל מדובר בשני גופים נפרדים וצריך להצטרף לכל אחד מהם בנפרד. האגודה לקידום העבודה הסוציאלית פועלת לקידום המקצוע ולקידומם המקצועי של העובדים הסוציאליים בתחומים השונים בין היתר ע"י קיום השתלמויות, סמינרים וימי עיון מקצועיים, השתלמויות בתנאי נופש, כנסים מקצועיים וכו'; קידום יחסי הציבור ותדמית המקצוע; קשרים בינלאומיים עם עמיתים ואיגודים מקצועיים של עובדים סוציאליים, הוצאה לאור של ביטאון מידעו"ס ועוד.

החברות באגודה מקנה השתתפות בהשתלמויות מסובסדות ומוזלות במוסדות הלימוד המובילים בארץ. תכני ההשתלמויות מעוצבים במיוחד עבור ציבור העו"ס בשיתוף עם הוועדה לקידום מקצועי באיגוד.

על מנת להצטרף לאגודה, יש למלא את טופס ההצטרפות, לשלוח אותו למזכירות האגודה בכתובת aguda@socialwork.org.il , ולמסור העתק ממנו למעסיק.

בעקבות צו ההרחבה עובדות עליהן חל הצו זכאיות לתשלום דמי חבר לאגודה לקידום העבודה הסוציאלית ע"י המעסיק.

 

 

צרו קשר - נציגי האיגוד

 

עובדי האיגוד עומדים לרשותכם לכל שאלה, התייעצות ולסיוע במיצוי זכויותיכםן. אנא פנו ליו"ר המחוז הרלוונטי לכם: