עובדות ועובדים סוציאליים מוזמנים להגיש תקצירים לכנס באתר התקצירים