דבר חשוב קרה הלילה.

ממשלת ישראל אישרה תקציב מדינה וחוק הסדרים עבי כרס, שבתוכם שורה אחת דרמטית – תקצוב תכנית המוגנות.
40 מיליון ₪ יכנסו לבסיס תקציב משרד הרווחה ויפגשו שם 11 מילון ₪ קיימים והשתתפות (מצ'ינג) של הרשויות המקומיות. בסך-הכל 70 מיליון ₪.

העובדות והעובדים הסוציאליים נאלצו לצאת פעמיים למאבק, שמטרתו לצאת בבוקר לעבודה ולחוש ביטחון שנשוב הביתה בריאות ושלמות. זה היה הכרחי, כדי שממשלת ישראל תתעשת ותקים תכנית ארצית לאבטחה ומוגנות במחלקות לשירותים חברתיים.

אך מה קרה? התכנית (כמו אינספור תכניות אחרות באותה תקופה) תוקצבה באופן זמני מתוך "קופסת קורונה".
בשבועות האחרונים פעלנו, כדי להבטיח שהתכנית תמשיך לפעול כמו שהיא, ותיכנס לבסיס תקציב המדינה.
נקטנו בדרכים שונות, חלקן מאחורי הקלעים, עם חברי וחברות כנסת ועם משרד הרווחה. כל זאת כדי להבטיח את המשכיותה והטמעתה של תכנית המוגנות.

הודות לפעולות האלו והודות להירתמות המידית של שר הרווחה, מאיר כהן, ומנכ"לית המשרד, סיגל מורן, אשר הבינו מיד את חשיבות העניין, אנו רושמים היום הישג חשוב.