האגודה לקידום העבודה הסוציאלית הינה עמותה מיסודו של איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים.

האגודה נוסדה על מנת לקיים פעילויות שונות לקידום מקצוע העבודה סוציאלית כגון התמקצעות, תדמית המקצוע, שינוי מדיניות ועוד. 

למידע נוסף ניתן לקרוא כאן

חברי וחברות האגודה לקידום העבודה הסוציאלית זכאים להטבות שונות:

  • מחיר מוזל בהשתתפות בכנסים מקצועיים ומשלחות לחו"ל שהאגודה מקיימת.

  • מחיר מוזל בפעילויות רווחה שונות כגון קפה עו"ס במחוזות.

  • השתתפות מסובסדת וקדימות ברישום לקורסים מקוונים, קורסים פרונטליים והשתלמויות בתנאי נופש שמתקיימים מטעם האגודה.

  • מחיר מוזל בגובה 60% ברכישת מנוי  "חברה ורווחה".

לבדיקת חברות באגודה יש למלא פרטים כאן.

דמי החברות של העו"ס באגודה משולמים על-ידי המעסיק אחת לשנה.
על פי ההסכמים הקיבוציים של העובדות והעובדים הסוציאלים ועל פי צו ההרחבה המעסיק מחוייב לשלם דמי חברות לשתי אגודות מקצועיות בשנה.
שימו לב- בכדי לממש זכות זו על העו"ס לפנות למעסיק באופן יזום. מצ"ב טופס הצטרפות למעסיק ומסמכים נוספים שיש להעביר.

מסמכים נוספים עבור המעסיק לשנת 2023

ניתן לשלם גם באופן עצמאי. לתשלום באשראי – לחץ כאן (יש ללחוץ על תיבת סימון ליד התעריף)  
לתשומת ליבך הטבה בתוקף עד סוף 2024
.

* אם הינך עו"ס שעובד/ת במקום שלא חל עליו צו הרחבה או הסכם קיבוצי-  ייתכן שיש לך זכאות לתשלום דמי חברות מופחת. לבדיקה יש למלא טופס פנייה.

מענה לפניות

מומלץ לפנות במייל: aguda@socialwork.org.il

מענה טלפוני:  בימים א'-ה' 8:00-10:00, 13:30-14:30
טלפון: 03-6921450