יושבת ראש: עו"ס ענבל ברק

מטרת תא נוצ"ץ הוא לאגד את העובדות.ים בשירותי נוצ"ץ, על מנת לקדם סוגיות מקצועיות וזכויות עובדות.ים המאפיינות באופן ספציפי את העובדות.ים בשירות זה.