להלן תוצאות הבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים אשר התקיימו ביום ג', .30.1.2018
בבחירות אלו נבחרו:
א. יו"ר האיגוד
ב. צירים במקומות העבודה ובאשכולות מקומות העבודה
ג. צירים ברשימה המרכזית במחוזות
התוצאות, כפי שאושרו על ידי וועדת הבחירות הארצית, יעברו הליך של אשרור בוועידה ארצית.
להלן תוצאות הבחירות:
1. לתפקיד יו"ר האיגוד נבחרה עו"ס ענבל חרמוני.
2. תוצאות הבחירות לצירים במחוזות

 

להלן תוצאות הבחירות:
1. לתפקיד יו"ר האיגוד נבחרה עו"ס ענבל חרמוני.
2. לתוצאות הבחירות לצירים במחוזות לחץ/י כאן>