החל מ- 1.9.2016 הועברה האחריות להכרה במעמד עובד סוציאלי מומחה למשרד הרווחה.

בקשות שהוגשו לפני תאריך 30.6.2016 יטופלו עד סוף ההליך על ידי האגודה. מספטמבר יש לפנות אל משרד הרווחה בקישור זה

 

תחומי המומחיות שאושרו על ידי המועצה לעבודה סוציאלית הינם :

תחום משפחה, תחום ילד ונוער, תחום זקנה, שיקום, תחום תקון (כולל התמכרויות), תחום בריאות כללית, תחום בריאות הנפש, תחום קהילה ונשים.

 

בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי של דרוג העובדים הסוציאליים (פברואר 2015), החל מחודש אוגוסט 2016, האחריות להפעלת הוועדות, עוברת למשרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן-"המשרד"), כאשר בין היתר אמורים להיות מותקנים כללים חדשים לפעילות הוועדות וועדת הערר.

בקשות יש להגיש למשרד הרווחה, יש לבדוק ב- אתר משרד הרווחה להנחיות פעולה לאחר ה- 1.9.2016.

 

*בעקבות השינויים שחלו ברמות המקצועיות להלן קישורים להנחיה לגבי לימודים המזכים בגמול השתלמות:

גמול מומחיות לעובדים סוציאליים: קבלת אישור בעניין גמול השתלמות לצורך אישור תשלום גמול מומחיות

אישור המועצה/משרד הרווחה בנוגע להכללת שעות שנלקחו בחשבון לצורך תשלום גמול השתלמות לצורך אישור המומחיות