האיגוד הנו איגוד מקצועי, הפועל למען שיפור תנאי השכר והעבודה, אכיפת הסכמי השכר שהושגו, וסיוע לעובדים במיצוי זכויותיהם והתארגנות במקום העבודה. בנוסף האיגוד פועל לקידום מקצוע העבודה הסוציאלית- דאגה למסגרת המקצועית, תחומי אחריות, מסגרות הכשרה והעשרה מקצועית, וגבולות תחום העיסוק. כמו כן האיגוד פועל לקידום מדיניות חברתית- פעולה למען מדיניות רווחה צודקת עבור כלל אזרחי מדינת ישראל - יחד עם משרדי הממשלה והרשויות השונות, ועדות הכנסת וארגונים חברתיים.

חברי איגוד העובדים הסוציאליים זכאים לקבלת:

 • סיוע מאנשי מקצוע מנוסים במיצוי זכויותיכם - איזה שכר ותנאים לדרוש, מה בדיוק מגיע לכם בכל מקום עבודה, הבנת תלוש השכר וחוזה ההעסקה, התמודדות עם מעסיקים שאינם פועלים לפי ההסכמים ועוד.

 • סיוע משפטי - במקרה של פגיעה בזכויותיכם

 • מנורה מסלול פנסיה בדמי ניהול מופחתים - ששווה עשרות ומאות אלפי שקלים בחיסכון הפנסיוני

 • גמול השתלמות - הנחה בדמי הטיפול בבקשות לגמול השתלמות, קישור לעדכונים על גמול השתלמות

  ובעיקר להיות חלק ולהשפיע על המאבקים של ציבור העובדים הסוציאליים למען תנאי שכר ועבודה מכבדים.

 • המהדורה העדכנית של מדריך "דע את זכויותיך" מיועדת לעו"ס במגזר הציבורי (לפי הסכמים קיבוציים) ולעו"ס במגזר המופרט (לפי צו ההרחבה)להורדת המדריך לחצו כאן.
 • למידע נוסף על תנאי השכר במגזר הפרטי לחצו כאן.
 • לטבלת השכר המשולב לחצו כאן.
 • לטבלת ריכוז הסכמים קיבוציים לחצו כאן.
 • למידע נוסף על תנאי השכר לפי צו ההרחבה לחצו כאן.