חוק חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951 מקנה לעובד זכות למספר ימי חופשה בתשלום שכר בעד כל שנת עבודה. אולם בהסכם קיבוצי ניתן לקבוע כי עובד יהיה זכאי לימי חופשה נוספים, מעבר לקבוע בחוק.

, 22/08/2007 0