כוננות תחשב כעבודה בשעות נוספות

פס"ד מתייחס לכוננים הרפואיים הזכאים לגמול שעות נוספות בגין הכוננות אבל מבחינה משפטית הוא יכול לחול גם על עובדים אחרים הנדרשים להיות כוננים במהלך יחסי העבודה שלהם במקום העבודה

, 14/03/2012 1

הזכות לישיבה על פי החוק לעבודה בישיבה

נשיאת ביה"ד הארצי השופטת נילי ארד בחנה לראשונה, בערעור שהובא בפני ביה"ד, את סוגיית מהותה של הזכות לישיבה בצורה יסודית ורחבה כראוי לזכות שנמנית על אבני היסוד של הזכויות המוקנות לאדם העובד

, 14/02/2012 0

באיחורים חוזרים ונישנים של עובד ניתן לראות כהפרת משמעת המאפשרת פיטורים ללא הודעה מוקדמת ושלילה חלקית של פיצויי הפיטורים

ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת בתיק סע 1311-10 נדרש לדיון האם איחורים חוזרים ונישנים של עובד והסתת עובדים כנגד החברה בה עבד הן נסיבות המצדיקות פיטורים ושלילה של פיצויי פיטורים ושל חלף הודעה מוקדמת

, 28/12/2011 0