כוננות תחשב כעבודה בשעות נוספות

פס"ד מתייחס לכוננים הרפואיים הזכאים לגמול שעות נוספות בגין הכוננות אבל מבחינה משפטית הוא יכול לחול גם על עובדים אחרים הנדרשים להיות כוננים במהלך יחסי העבודה שלהם במקום העבודה

, 14/03/2012 1

הזכות לישיבה על פי החוק לעבודה בישיבה

נשיאת ביה"ד הארצי השופטת נילי ארד בחנה לראשונה, בערעור שהובא בפני ביה"ד, את סוגיית מהותה של הזכות לישיבה בצורה יסודית ורחבה כראוי לזכות שנמנית על אבני היסוד של הזכויות המוקנות לאדם העובד

, 14/02/2012 0