גמול השתלמות עבור לימודים לתואר – מועד זכאות

הרינו מביאים לידיעתכם כי הוועדה לאישור גמול השתלמות החליטה כי תארים אקדמיים
ממסדות אקדמיים המוכרים לגמול השתלמות של עובדים סוציאליים, יוכרו לגמול
השתלמות גם אם מועד הזכאות לתואר הינו מעל חמש שנים.

, 15/12/2013 0
אקדמיה 3

עדכון התוספת השקלית

התוספת השקלית המגיעה לעובדים הסוציאליים, בעקבות מאבק השכר מחודש מרץ 2011 תשולם לעובדים הסוציאליים באופן מלא.

, 28/07/2013 0
writing