ועדת חוק העובדים הסוציאליים סיכום ישיבה מה-13.4.16

על סדר היום: פסקי דין הקשורים לשרותי העבודה הסוציאלית – השלכות על העובדים הסוציאליים, שינויים בקוד האתיקה- פרקטיקה פרטית ופרסום, מי מפקח על ההכשרה המעשית?, המאמר של עו"ד פרופ' ישראל גילת- "חובת האמון של העובד הסוציאלי בישראל" ועדכון לגבי הכינוס על הנושא של הצעת חוק שירותי הרווחה/ תיקוני חוק העובדים הסוציאליים.

, 24/05/2016 0
paper2

ועדת חוק העו"ס: סיכום ישיבה מה-29.7.15

על סדר היום: פעילות ועדת המשמעת (המשך דיון), השלמת הכשרה לעובדים סוציאליים שלמדו בחו"ל, הרפורמה בבריאות הנפש, הדרכת עובדים בקופות החולים ובמסגרות בריאות נפש.

, 21/09/2015 0
paper