חוק נגד אלימות

אנו תקווה, כי מנהלי השירותים החברתיים בכל הארץ יפעלו וישתמשו בסמכויות אלה שהוקנו להם בחוק, וביחד נגלה אפס סובלנות לכל ביטוי של אלימות מכל סוג שהוא כלפי תוקפי עובדי הרווחה, נשתמש בכל הכלים שמוקנים בחוק זה, ונפעל יחד לשמור על שלומם וביטחונם של עובדי הרווחה, בכל עת ובכל מקום בו הם נדרשים לבצע את עבודתם.

, 26/07/2012 0
איגוד העובדים הסוציאליים