אנשי/נשות קשר – מאבק מדריכי/ות הסטודנטים

מכללת רופין: דפנה סיטנר dyassur@gmail.com מכללת אשקלון: מאיה אנוש  enosh_m@mail.tel-aviv.gov.il מכללת ספיר: שירה שכטמן shirashec@gmail.com אוניברסיטת בר אילן: נעה פובלוצקי noa.rom@gmail.com אוניברסיטת חיפה: תמרה …

, 07/05/2018 0