גם ח"כים, שרים ושופטים ייהנו מהסכם השכר החדש

כבר היום ייקבעו שיחות בין יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים איציק פרי לבין אנשיו של לוין. הדרישות של איגוד העובדים הסוציאליים יעלו כסף רב לקופת המדינה, והמשא ומתן עמו יהיה קשה יותר תקשורתית מאשר עם ההסתדרות של עיני.

, 04/11/2010 0

הסכם קיבוצי

ביום 1.11.09 נחתם הסכם קיבוצי בין המעסיקים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואיגוד העובדים הסוציאליים. זאת בעקבות החתימה על הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 17.4.2008 בו הוסכם, בין היתר, על מסגרת עלות תוספת השכר וההטבות הכספיות בגין התקופה 1.7.2005 עד 31.12.2008.

, 08/12/2009 0