הסכם קיבוצי

ביום 1.11.09 נחתם הסכם קיבוצי בין המעסיקים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואיגוד העובדים הסוציאליים. זאת בעקבות החתימה על הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 17.4.2008 בו הוסכם, בין היתר, על מסגרת עלות תוספת השכר וההטבות הכספיות בגין התקופה 1.7.2005 עד 31.12.2008.

, 08/12/2009 0