עיקרי זכויות העובדים – ההסתדרות הכללית תוכל לתבוע מעסיקים בלתי מאורגנים המפרים את חוק העבודה בישיבה

ביה"ד הארצי לעבודה ב-עסק 17/08 מיום 9 בפברואר 2011 נדרש לדון בערעור על ביה"ד האזורי בת"א בדבר דרך הפעלתו של חוק הזכות לעבודה בישיבה תשס"ז – 2007, היקפה של זכות התביעה על פי חוק זה ולעניין ההליך המתאים לניהולה של תובענה זו שלא על פי הפרוצדורה של סדר הדין בסכסוך קיבוצי.

, 17/02/2011 2

המאבק על הסכם השכר הקיבוצי – עדכון מס' 12

כפי שקראתם ושמעתם בכלי התקשורת, הודיע אתמול איגוד העובדים הסוציאליים לאוצר ולמעסיקים על סכסוך עבודה, אשר עילתו המרכזית היא המבוי הסתום אליו נקלענו במשא ומתן על תיקון מהותי בהסכם השכר שלנו.

, 10/02/2011 25

המאבק על הסכם השכר הקיבוצי לשנת 2010 – עדכון מספר 11

במהלך שלושת ישיבות המשא ומתן האחרונות, לא שינה משרד האוצר את עמדותיו הקשוחות באשר לתיקוני עיוותי השכר של העובדים הסוציאליים ולתוספות השכר המשמעותיות שאנו דורשים…פנינו מיידית להסתדרות, על-פי ההליך החוקי הנדרש, בבקשה לאשר הכרזת סכסוך עבודה. הוועדה לתכנון ולביצוע שבאגף לאיגוד מקצועי, המאשרת סכסוכי עבודה במשק, אמורה לדון בדרישתנו זו בימים הקרובים.

, 21/01/2011 23