סיכום ישיבה מה-25.2.14

על סדר היום: הליך החקיקה אשר צפוי בכנסת בעניין עיגון המומחיות בחוק, עדכון מעו"ס צפרא לגבי המו"מ עם האוצר בעניין המומחיות, חוקים הקשורים למקצוע העבודה הסוציאלית – סקירה וסריקה ובדיקת ההשלכות על המקוע והעוסקים בו, פרסום של האגודה למלחמה בסרטן לגבי הצעת טיפול פרטני ע"י סוציולוג

, 17/04/2014 0
study