עובדים ועניים: "הממשלה לא מסייעת למשפחות"

נתוני הדו"ח השנתי הראו כי העבודה עדיין לא מחלצת מהעוני. באיגוד העובדים הסוציאלים אמרו כי הירידה המזערית בממדי העוני היא "שמחת עניים", המועצה לשלום הילד: "ישראל ראשונה במערב בשיעור העוני אצל ילדים"

, 21/11/2011 0

אין עניים מרצון

דו"ח העוני של הביטוח הלאומי לשנת 2008 מלמד, כי שיעור העוני בישראל התייצב על הרמה הגבוהה שקבע בנימין נתניהו ב-2004, וכי מגמה זו עתידה להימשך גם ב-2009.

, 29/11/2009 0