הנחיות איגוד העובדים הסוציאליים לקראת השביתה החל מיום 6/3/11

החל מיום ראשון, 6.3.2011, תתקיים שביתה מלאה בכל מסגרות שירותי הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה ותכלול את כל העובדים הסוציאליים העובדים בדירוג העו"ס בכל מדרג התפקידים. לפירוט הנחיות איגוד העובדים הסוציאליים לקראת השביתה.

, 04/03/2011 67

פרוטוקול ישיבת מועצת מחוז תל אביב והמרכז מיום 22/02/2011

נושאי הישיבה: מצב סכסוך העבודה, חדר מצב מחוזי, ועדת חריגים ארצית, ועדת קשרי עו"ס, סיירת שביתה, צוות חשיבה אסטרטגית, בעיות כלכליות בזמן שביתה, תשובות לשאלות שהועלו, הערות והארות. אנו מאחלים לכולנו הצלחה במאבק 2011

, 28/02/2011 7

העבודה הסוציאלית נשחקת: איך זה שרוב העובדים עדיין מרוויחים רק כ-5,000 שקל בחודש?

רוב הפונים לעיסוק בעבודה סוציאלית – 90% מהם נשים – מגיע מתוך תחושת שליחות, והביקוש ללימודים סוציאלים באוניברסיטאות גבוה – רק אחד מתוך חמישה מועמדים מתקבל. ובכל זאת, אלפים עזבו את המקצוע ב-15 השנים האחרונות. הסיבה: שכרם של העובדים הסוציאלים הוא בין הנמוכים במגזר הציבורי – אם לא מביאים בחשבון את אלה מביניהם המועסקים במערכת הביטחון ובביטוח הלאומי, שם הם משתכרים 15-20 אלף שקל ברוטו.

, 19/02/2011 31