עצומת תמיכה בעובדים הסוציאליים

"אנו רבנים ,אנשי חינוך ועשיה חברתית לאומית תומכים מכל הלב בעובדות ובעובדים הסוציאליים במפעל חייהם במסירותם ובתרומתם החיונית למדינת ישראל וקוראים מיידית לשפר את תנאי עבודתם"

, 09/03/2011 0