מכרז לקבלת הצעות לעדכון לוח התפקוד של העובדים הסוציאליים

בהמשך למאבק הקשה שניהלנו בנושא השכר, ולאחר שיחות, הבנות והסכמות עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נענה מנכ"ל המשרד, נחום איצקוביץ, לבקשתנו והשבוע פרסם המשרד מכרז לקבלת הצעות לעדכון לוח התפקוד של העובדים הסוציאליים

, 28/06/2011 7

אגרת לעובדים הסוציאליים

אנו עושים את כל הנדרש ובאופן נמרץ ביותר, על מנת שהנוסח המשפטי יסוכם וייחתם כבר בימים הקרובים, ותחילת החלתו על כלל העובדות והעובדים הסוציאליים

, 01/06/2011 12