סיכום פעילות תא הבריאות

כתא הבריאות באיגוד, עסקנו וטיפלנו בנושאים הבאים: הרפורמה בבריאות הנפש לקראת תחילת הרפורמה ב7.2015 . כתבנו נייר עמדה, …

, 07/06/2015 0
logo