תמיכת ההסתדרות הרפואית בעובדים הסוציאליים

"המצב אליו התדרדרו שירותי הרווחה במדינת ישראל כמו גם מצבה של מערכת הבריאות במדינה מהווים תעודת עניות לחשיבות ולסדרי העדיפויות שמקנה מדינת ישראל לשירותים החברתיים הניתנים על ידה לאזרחיה"

, 14/03/2011 0

עצומת תמיכה בעובדים הסוציאליים

"אנו רבנים ,אנשי חינוך ועשיה חברתית לאומית תומכים מכל הלב בעובדות ובעובדים הסוציאליים במפעל חייהם במסירותם ובתרומתם החיונית למדינת ישראל וקוראים מיידית לשפר את תנאי עבודתם"

, 09/03/2011 0