עצומת תמיכה בעובדים הסוציאליים

"אנו רבנים ,אנשי חינוך ועשיה חברתית לאומית תומכים מכל הלב בעובדות ובעובדים הסוציאליים במפעל חייהם במסירותם ובתרומתם החיונית למדינת ישראל וקוראים מיידית לשפר את תנאי עבודתם"

, 09/03/2011 0

הנחיות איגוד העובדים הסוציאליים לקראת השביתה החל מיום 6/3/11

החל מיום ראשון, 6.3.2011, תתקיים שביתה מלאה בכל מסגרות שירותי הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה ותכלול את כל העובדים הסוציאליים העובדים בדירוג העו"ס בכל מדרג התפקידים. לפירוט הנחיות איגוד העובדים הסוציאליים לקראת השביתה.

, 04/03/2011 67