תמיכת ההסתדרות הרפואית בעובדים הסוציאליים

"המצב אליו התדרדרו שירותי הרווחה במדינת ישראל כמו גם מצבה של מערכת הבריאות במדינה מהווים תעודת עניות לחשיבות ולסדרי העדיפויות שמקנה מדינת ישראל לשירותים החברתיים הניתנים על ידה לאזרחיה"

, 14/03/2011 0