מכרז לקבלת הצעות לעדכון לוח התפקוד של העובדים הסוציאליים

בהמשך למאבק הקשה שניהלנו בנושא השכר, ולאחר שיחות, הבנות והסכמות עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נענה מנכ"ל המשרד, נחום איצקוביץ, לבקשתנו והשבוע פרסם המשרד מכרז לקבלת הצעות לעדכון לוח התפקוד של העובדים הסוציאליים

, 28/06/2011 7