יום עיון בנושא: "המשפחה"

השתקפות המשפחה במאה ה-21 בתחומי הטיפול, האתיקה והמשפט.
יתקיים ביום שני ג' ניסן תשע"ב 26/3/2012 במלון "הר הכרמל", דרך הים 103, חיפה

, 01/03/2012 0

חומ"ש – הכנס הארצי ה-8 לשיקום, קול קורא להגשת תקצירים

כנס השיקום הארצי השמיני יתקיים בפברואר 2012. הכנס יעסוק בתהליכים הנוגעים לאנשים עם נכויות, המתרחשים בחברה. הנכם מוזמנים להציג בכנס את העשייה המקצועית הייחודית שפותחה בשדה השיקומי. יתקבלו בברכה נושאים עיוניים, מחקריים ויישומיים בצורת הרצאה ארוכה, הרצאה קצרה, פוסטר, דיון בשולחן עגול או סדנה פעילה, אשר חשיפתם תעשיר את הנוכחים בכנס.

, 10/08/2011 0