פרוטוקול ועדת החוק וכללי האתיקה מיום 21.12.10

על סדר היום:
א. הצעת חוק השירותים החברתיים – דיון בהצעה בכנס מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים.
ב. הצעת חוק ממשלתית: קבלה, מסירה ושיתוף במידע על קטין או בן משפחתו, התשע"א – 2010.
ג. חוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2010.
ד. הנחיות אתיות בפרסום ופרסומת של עו"ס בפרקטיקה פרטית.

, 04/02/2011 0

עיקרי זכויות העובדים

הפסקת הפרשות לקופת גמל במשך תקופה ממושכת מצדיקה התפטרות בדין מפוטר וחיוב אישי של בעלי המניות
ביה"ד האזורי לעבודה בת"א-יפו ב-תע"א 5448/07, מיום 9 בנובמבר 2010, דן בשאלת זכותה של עובדת להתפטר מן העבודה בדין מפוטר בשל הפסקת ההפרשות לקופת גמל במשך תקופה ממושכת מצד המעביד ואי העברת הניכויים שנוכו משכרה לתעודתם.

, 08/01/2011 0

פרוטוקול ועדת החוק וכללי האתיקה המקצועית – 15.6.2010

א. הצעת חוק הקרימינולוגים – עדכון. ב. מתן עדיפות במכרזים לעו"סים בעלי תואר שני בתחום שונה מהעבודה הסוציאלית. ג. פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין שבעטיו עלתה השאלה "מי רשאי לעבוד בפסיכותרפיה". ד. דילמות בנושא כללי האתיקה.

, 03/07/2010 0