עיקרי זכויות העובדים

הפסקת הפרשות לקופת גמל במשך תקופה ממושכת מצדיקה התפטרות בדין מפוטר וחיוב אישי של בעלי המניות
ביה"ד האזורי לעבודה בת"א-יפו ב-תע"א 5448/07, מיום 9 בנובמבר 2010, דן בשאלת זכותה של עובדת להתפטר מן העבודה בדין מפוטר בשל הפסקת ההפרשות לקופת גמל במשך תקופה ממושכת מצד המעביד ואי העברת הניכויים שנוכו משכרה לתעודתם.

, 08/01/2011 0