השבתת הלשכות לשירותים חברתיים בתאריך 28.11.2011

אנו פונים לכל מנהלי הלשכות לשירותים חברתיים להקפיד על ביצוע הנחיות אלה. קולנו צריך להיות חד וברור: דמנו אינו הפקר. חובתה של המדינה, ששלחה אותנו להגן ולטפל באוכלוסיה להגן עלינו. אומרים "לא לאלימות!"

, 27/11/2011 0